Як перевести в іншу організацію з ініціативи працівника

Як перевести в іншу організацію з ініціативи працівника

Нерідко працівник бажає перевестися в іншу організацію на ту ж посаду, яку він займає на колишньому місці роботи. Для цього йому слід отримати згоду від директора організації, якому потрібно оформити звільнення перекладом, а іншого роботодавця прийняти на посаду співробітника без права встановлювати йому випробувальний термін.

Вам знадобиться

- Документи працівника;
- Документи підприємств;
- Печатки організацій;
- Трудовий Кодекс РФ;
- Ручка;
- Бланки відповідних документів.

Інструкція

  1. Працівникові, який бажає перевестись до іншого роботодавця на аналогічну посаду, необхідно написати заяву на ім’я директора фірми. У даному документі йому потрібно висловити своє прохання про звільнення і переведення в іншу компанію. Співробітникові слід поставити особистий підпис на заяві, дату його написання. Документ направляється директору організації, який повинен розглянути його і в разі згоди проставити резолюцію, що містить дату звільнення, підпис керівника підприємства, також у ній може бути присутнім зобов’язання відпрацювання, рішення про встановлення якої залишається на першій особі компанії.
  2. Для того щоб роботодавець переконався в тому, що інший роботодавець бажає прийняти до себе на роботу даного фахівця, директор компанії повинен написати лист-запит. У ньому йому необхідно висловити той факт, що в його організації є вакантна посада, на неї він планує прийняти працівника. Лист слід завірити печаткою підприємства і підписом керівника компанії, направити на нинішнє місце роботи співробітника. Отримавши цей документ, директор фірми, де оформлений фахівець, повинен написати лист-відповідь. Тим самим між роботодавцями буде укладено угоду.
  3. Якщо роботодавець не згоден звільненням працівника і переведенням його в іншу організацію, він не має права відмовити співробітникові, що закріплено в трудовому законодавстві.
  4. Складіть наказ про звільнення даного працівника. У розпорядчій частині посилайтеся на статтю 77 Трудового Кодексу РФ, завірте документ печаткою фірми. Право підпису наказу має директор компанії. Ознайомте з документом співробітника, який має поставити підпис і дату ознайомлення.
  5. Закрийте особисту картку фахівця, внесіть до його трудової книжки запис про звільнення перекладом, впишіть найменування організації, до якої переводиться працівник. Завірте запис печаткою компанії. Право підпису має співробітник, відповідальний за облік, ведення трудових книжок. Ознайомте працівника з записом під розпис. Видайте йому грошові кошти під розрахунок.
  6. Після отримання трудової книжки на руки співробітник пише заяву про прийом на роботу до нового роботодавця. Керівник підприємства повинен видати наказ про прийом на посаду шляхом переведення. Кадровому працівникові необхідно укласти трудовий договір з даним співробітником, але без призначення випробувального терміну, слід внести запис про приму на роботу в трудову книжку шляхом переведення від іншого роботодавця, а також завести особову картку, куди вписати необхідні дані фахівця про його трудової, освітньої діяльності, сімейний стан та інші відомості.