Як перевести в порівнянні ціни

Як перевести в порівнянні ціни

Для того щоб оцінювати обсяг продукції, виробленої в різні часові періоди, потрібно застосовувати зіставлення цін. Незмінні або порівнянні ціни використовуються для усунення впливу зміни ціни на динаміку вартісних показників при їх порівнянні. Порівнянні ціни дозволяють оцінити розвиток торгівлі, виробництва і споживання товарів в умовах інфляції.

Вам знадобиться

- Значення індексу-дефлятора;
- Калькулятор.

Інструкція

 1. Незмінні єдині ціни, що діють на території всієї країни, повинні відображати витрати виробництва за будь-який період часу. Порівнянні ціни необхідні для обліку ефективності використання виробничих фондів, темпів зростання товарної і валової продукції у вартісному і натуральному вираженні, а також урахування зростання продуктивності праці в різних категоріях господарювання. Зазвичай ціни переглядаються один раз на 10 років.
 2. У незмінних цінах відображається не динаміка вартості продукції, а її натуральне вираження, то є маса споживчої вартості. Ціна тут виступає як засіб порівняння і приведення до одного спільного знаменника тих виробів, які несумірні в натуральному вираженні.
 3. Якщо порівнювати вироблену продукцію двох, що йдуть підряд років, за яку можна порівняти ціну можна брати ціну будь-якого року. У разі проведення аналізу динамічного ряду показників за більш тривалий період як порівнянної ціни береться ціна базисного року, що передує року серйозних змін в системі цін. Для приведення цін в порівнянний вид необхідно застосовувати індивідуальні та середні індекси зміни цін, а це означає, що незмінні ціни повинні розраховуватися на основі застосування встановлених офіційно індекс-дефлятор.
 4. До індексу-дефлятора відносяться:

  - Індекс на капітальне будівництво;

  - Індекс споживчих цін;

  - Індекс цін виробленої промислової продукції;

  - Індекс цін придбання матеріально-технічних ресурсів промисловими підприємствами.
 5. Щоб перевести ціну будь-якого минулого року до ціни поточного, необхідно дізнатися індекс ціни і помножити ціну минулого року на відомий індекс. Результат і буде необхідною ціною.
 6. Невідповідність фактора обсягу може погіршити оцінку діяльності організації по зниженню витрат на вироблення валової продукції і якщо порівнювати фактичні витрати з плановими витратами, різниця показників обумовлюється і зміною собівартості деяких видів продукції, та змінами обсягу виробництва. Щоб показники можна було зіставити, потрібно нейтралізувати вплив фактора обсягу, для чого планові витрати переводяться в фактичний обсяг виробництва і порівнюються з фактичними витратами.

Зверніть увагу

При оцінці змін обсягу валової продукції, внаслідок можливості використання різних вартісних вимірників, наприклад, планових або діючих цін, обсяг виробленої продукції може бути несумісним.

Корисні поради

Щоб нейтралізувати вплив фактора вартості, слід фактичні обсяги випущеної продукції висловлювати в планової оцінці.