Як перевести з метра квадратного в метр кубічний

Як перевести з метра квадратного в метр кубічний

Отримання з квадратних метрів кубічних представляє з себе завдання обчислення обсягу фігури при заданій (або знайденої) площі підстави фігури. Розглянемо докладніше, як обчислити об’єм, знаючи площу основи.

Інструкція

 1. Для багатьох об’ємних фігур існують вже отримані формули обчислення обсягу. Наведемо тут приклади найбільш поширених фігур, що мають підставу.

  Обсяг куба V = a ^ 3 = S * a = S ^ (3 / 2) (V — об’єм, a — довжина ребра куба, S — площа підстави);

  З кубом все просто. Але для обчислення обсягів інших фігур, необхідно крім площі підстави знати ще й висоту фігури.

  Обсяг паралелепіпеда V = S * h (h — висота паралелепіпеда);

  Обсяг циліндра V = S * h;

  Обсяг призми V = S * h;

  Обсяг конуса V = 1 / 3 * S * h;

  Обсяг піраміди V = 1 / 3 * S * h.
 2. Щоб отримати формули для знаходження обсягів більш складних фігур, необхідно використовувати певний інтеграл.
 3. Пам’ятайте, що одиниці вимірювання повинні бути однаковими: якщо площа основи фігури задана в квадратних метрах, то висоту фігури треба висловити в метрах. Перемноживши ці дві величини з певним коефіцієнтом (залежить від типу фігури), отримаєте обсяг, виражений в метрах кубічних.