Як перевірити бухгалтерський баланс

Як перевірити бухгалтерський баланс

Баланс являє собою впорядковану систему, яка визначає рух майна, стан розрахунків та зобов’язань, а також власних результатів організації. Бухгалтерський баланс повинен сприяти орієнтації в плануванні, управлінні та аналіз діяльності організації. Він пов’язаний з фінансовим обліком досить тісно і має функції контролю, а також функції забезпечення збереження власності.

Інструкція

  1. Перевірка балансу повинна починатися з правильності порядку складання балансової звітності, тобто чи є найменування складової частини, повне найменування організації, адреса, вказана звітна дата або період, вид діяльності, ідентифікаційний номер та організаційно-правова форма власності.
  2. У ході перевірки бухгалтерського балансу слід звернути увагу на дотримання тотожності показників граф на початку і наприкінці звітного періоду, як за змістом показників, так і по номенклатурі статей. Тобто необхідно встановити, чи дотримувалися вимоги порівнянності і послідовності.
  3. Щоб підтвердити статті балансу, необхідно звірити Головну книгу і показники балансу, використовуючи дані облікових регістрів. Ця процедура дозволяє виявити можливі відхилення по окремих статтях.
  4. Бухгалтерський баланс повинен бути правдивим, тому записи в ньому робляться на підставі документів, що підтверджують факти господарського життя організації. Баланс повинен обгрунтовуватися інвентаризацією, а між фактичними залишками і даними обліку можуть виникнути розбіжності. Для того, щоб переконатися, що залишки товарно-матеріальних цінностей, що значаться на рахунках, насправді існують, необхідна інвентаризація.
  5. Єдність балансу полягає в побудові його на єдиних принципах оцінки та обліку, тобто застосування в усіх підрозділах компанії єдиної номенклатури рахунків обліку, кореспонденції та однакового змісту рахунків. Баланс повинен бути спадкоємність, тобто кожний наступний баланс повинен витікати з попереднього.
  6. Основні засоби повинні враховуватися за первісною вартістю, яка складається з фактичних витрат на будівництво, доставку, монтаж, митні збори і т.д. Якщо суму амортизації відняти від первісної вартості, то вийде залишкова вартість, за якою основні засоби повинні бути відображені в балансі.
  7. Нематеріальні активи враховуються за залишковою вартістю. Наявність основних засобів повинно перевірятися на підставі інвентарних описів, карток та фактичної наявності. Щоб підтвердити відсутність неврахованих коштів, потрібно провести фактичну перевірку.

Зверніть увагу

Баланс не повинен містити виправлень чи підчисток.

Корисні поради

Перед тим, як бухгалтерський баланс буде затверджуватися керівництвом, необхідно провести інвентаризацію всіх засобів організації.