Як перевірити довідку на достовірність

Як перевірити довідку на достовірність

Довідка являє собою офіційний документ, до допомоги якого вдаються, коли потрібно підтвердити той чи інший факт. Довідки широко поширені в документообігу і часто розглядаються в якості необхідного і достатнього джерела відомостей. З цієї причини їх фальсифікація — явище досить поширене. Спеціаліст, який бере довідки, повинен вміти відрізнити справжній документ від підробки.

Вам знадобиться

довідка; номер телефону особи, яка видала довідку

Інструкція

 1. Оцініть відомості, що містяться в довідці. Вона обов’язково повинна містити:

  - Повне офіційне найменування видала її організації. Якщо документ підготовлений індивідуальним підприємцем, повинні бути зазначені його прізвище, ім’я та по батькові повністю, а також індивідуальний номер платника податків (ІПН);

  - Реквізити: дату видачі та реєстраційний номер;

  - Найменування адресата, якому призначена довідка, або мета видачі довідки;

  - Вказівка ​​на місто, в якому видана довідка;

  - Підпис керівника організації або індивідуального підприємця;

  - Печатку юридичної особи або індивідуального підприємця.
 2. Зверніть увагу на оформлення довідки: офіційний документ повинен бути виконаний акуратно, грамотно, без виправлень. Для організацій характерне оформлення довідки на фірмовому бланку.
 3. Насторожитеся, якщо:

  - В довідці відсутні обов’язкові відомості, перелічені в пункті 1;

  - Довідка складена з помилками, виправленнями, містить слова і вирази, не характерні для ділового стилю письма;

  - Найменування організації, що видала довідку, представлено абревіатурою без розшифровки;

  - Ім’я та по батькові індивідуального підприємця, який видав довідку, представлено ініціалами, не вказано його ІПН;

  - У тексті довідки, виданої організацією і оформленої не на фірмовому бланку, не вказана адреса організації;

  - Довідка від організації, яка, наскільки вам відомо, зазвичай оформляє документи на фірмових бланках, надрукована на простому аркуші;

  - Довідка, видана організацією, підписана не керівником організації, а іншою особою;

  - Підпис у довідці виглядає як відбиток;

  - Найменування організації (індивідуального підприємця) на печатці не співпадає з найменуванням організації (індивідуального підприємця), від імені якої (якого) видана довідка;

  - Друк бліда або змазана, в результаті чого неможливо розібрати текст, який вона містить.
 4. Якщо ви виявили зазначені недоліки, з’ясуйте у пред’явника довідки телефон організації або індивідуального підприємця, який видав довідку. Ви також можете дізнатися номер телефону самостійно, звернувшись до довідкової служби або за допомогою мережі інтернет.

  Зв’яжіться з особою, ім’ям якого підписано довідку, і попросіть підтвердити, чи дійсно документ був виданий пред’явнику, і які відомості в ньому містилися.

Зверніть увагу

Якщо стало відомо, що довідка підроблена, поставте до відома свого керівника.