Як перевірити нарахування пдв

Як перевірити нарахування пдв

Найбільшим головним болем бухгалтера є нарахування ПДВ. Найменша помилка в розрахунках і заповненні податкової декларації часом може стати фатальною для підприємства, на якого накладаються великі штрафні санкції та можливі судові витрати. Щоб уникнути неприємностей даних, необхідно проводити перевірку правильності нарахування ПДВ.

Інструкція

  1. Почніть перевірку з головної книги. Звірте номера та дати первинної документації, яка використовується при заповненні бухгалтерського обліку. Перевірте відповідність сум платежів і нарахованих на них ПДВ. Якщо яка-небудь з інформацій була записана не вірно, то внесіть виправлення до подання податкової декларації, інакше ці суми ПДВ будуть виявлені під час податкової камеральної перевірки та обкладені пенею.
  2. Проаналізуйте оборотно-сальдову відомість. Окремо винесіть розрахунки за рахунком 60 «Розрахунки з підрядниками і постачальниками» і рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Розбийте дані показники на субрахунки. Запам’ятайте, що субрахунки 60.2 і 62.1 повинні бути тільки в дебеті, а субрахунки 60.1 і 62.1 — тільки в кредиті. В іншому випадку необхідно виявити, коли сталася неправильний запис. Звірте сальдо цих рахунків на кінець податкового періоду із залишками по книзі продажів і покупок. Вони повинні збігатися.
  3. Створіть оборотно-сальдову відомість для рахунку 41 «Товари». Переконайтеся, що всі залишки перебувають у дебеті і не виділені червоним кольором. Якщо ви виявили в цьому випадку помилку, то необхідно переглянути рахунки-фактури на факт утворення пересортиці.
  4. Перевірте сальдо по дебету в оборотно-сальдової відомості рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностей». Дане значення повинне бути нульовим.
  5. Відкрийте відомість субрахунка 76 «Аванси», якщо такі були у звітному періоді. Візьміть значення кредиту цього рахунку і порівняйте з величиною, отриманої від множення кредиту субрахунка 62.2 на ставку ПДВ. Дані суми повинні бути рівні.
  6. Скористайтеся програмою 1С, в якій створіть субконто по контрагентах. Перевірте відповідність рахунків, супровідних документів і оплачених та отриманих сум. При наявності декількох договорів з одним підприємством доцільно формувати облік за кожною угодою окремо. Це дозволить уникнути помилок при розрахунку ПДВ.