Як перевірити оборотно-сальдову відомість

Як перевірити оборотно-сальдову відомість

Оборотно-сальдова відомість компанії є зведеною таблицею, складеної на підставі даних бухгалтерських рахунків і підтверджує факт здійснення господарської діяльності. Даний документ дуже важливий для організації, так як помилка в ньому може призвести до плутанини в розрахунках, неправильного проведення операцій, накладення штрафних санкцій з боку контролюючих органів, що в підсумку призводить до збитків і втрат. Таким чином, необхідно ретельно перевіряти оборотно-сальдову відомість на правильність складання та документального оформлення.

Інструкція

  1. Почніть з перевірки основних правил складання оборотно-сальдової відомості. Підсумки сальдо і оборотів по кредиту і дебету мають збігатися, бути точними і обгрунтованими як по звітності в цілому, так і по кожному рахунку і субрахунку окремо.
  2. Врахуйте, що на початок року сальдо по всіх рахунках повинні відповідати показникам оборотно-сальдової відомості на кінець минулого року.
  3. Виключіть освіти мінусового або кредитового значення на сальдо за активними і майновим рахунках, а також формування мінусового або дебетового значення на сальдо пасивних рахунків. На балансових рахунках 90,91 і 99 сальдо має бути відсутнім на початок і кінець звітного коду.
  4. Підтвердіть даними інвентаризації сальдо на кінець звітного пода по рахунках активів і пасивів по майну, розрахунками, зобов’язанням, контрагентам та інше.
  5. Перевірте логічність і відповідність сальдо і оборотів по взаємопов’язаним рахунками. Наприклад, проведіть розрахунок, який підтвердить, що обороти по рахунку 90.3 «ПДВ» відповідає обороту за рахунком 90.1 «Дохід». Це можна визначити, помноживши показник рахунку 90.1 на відповідну ставку по ПДВ. У підсумку вийти значення рівне рахунку 90.3. Проведіть аналогічні підтверджують розрахунки по іншим взаємопов’язаним рахунками.
  6. Читайте п.34 ПБУ 4 / 99, в якому зазначено, що не можна проводити залік у бухгалтерській звітності між статтями пасивів та активів, збитків і прибутків, за винятком випадків, коли це прописано у відповідному положенні з бухгалтерського обліку. На підставі даного правила, сальдо за зобов’язаннями у відомості має бути відображено «розгорнуто», тобто без підсумовування. Іншими словами, наявне дебетове сальдо відображається у відповідній статті активу балансу, а кредитове — за статтею пасиву. Відображати згорнуту суму можна в тому випадку, якщо організація має відкладені податкові активи і зобов’язання, які враховуються при визначенні податку на прибуток.