Як перевірити правильність балансу

Як перевірити правильність балансу

Практично кожного бухгалтера хвилює правильність заповнення балансу діяльності організації. Всім відомо, що існують певні залежності в бухгалтерській документації, за якими можна перевірити правильність розрахунків.

Інструкція

  1. В інтернеті можна знайти різні джерела необхідної інформації: так за адресою http://mvf.klerk.ru/f1otchet/vzaimouv.htm розміщена таблиця, в яку зведені всі залежності заповнюваних даних. Показники бухгалтерського балансу мають залежності з показниками «Звіту про власний капітал». Наприклад, рядок 430, графа 3 балансу повинна сходитися з рядком звіту «Залишок на 1 січня звітного року», графа 5; так само як і рядок 470, графа 4 балансу — з рядком «Залишок на 31 грудня звітного року» звіту, графа 6 .
  2. Показники балансу також мають залежності з даними «Звіту про рух грошових коштів». Рядок 260, графа 3 балансу відповідає рядку звіту «Залишок коштів на початок звітного року», графа 3; так само як і рядок 260, графа 4 балансу — рядку «Залишок коштів на кінець звітного року», графа 3.
  3. Показники також можна порівняти з даними з «Додатки» до «бухгалтерського балансу». Рядок 110, графа 4 балансу повинна відповідати Загальну суму первісної вартості всіх видів нематеріальних активів за графі 6 мінус загальна сума нарахованої амортизації по графі 4 (розділ «Нематеріальні активи»).
  4. Цифра, яка виходить при відніманні: рядок 216 (графа 3) мінус рядок 216 (графа 4) балансу повинна збігатися з рядком «Зміна залишків (приріст (+), зменшення (-)) витрат майбутніх періодів» з розділу «Витрати по звичайних видах діяльності »(графа 3).
  5. Ви можете подивитися повний перелік залежностей за вказаною вище адресою. Існують також і інші залежності між документами «Звіт про зміни капіталу» і «Додаток» до «бухгалтерського балансу». У цілому ж можна сказати, що перевірити правильність заповнення балансу в програмному пакеті від компанії 1С нескладно, головне — слідувати певним алгоритмом.