Як переводити в непряму мову англійською

Як переводити в непряму мову англійською

При переказі тексту його реферування часто буває потрібно перетворити пряму мову в непряму. Тобто мова персонажа, діалогу або полілогу, дану в тексті від першої особи, необхідно перетворити в нашу власну мову від третьої особи. Переклад прямої мови в непряму в англійській мові підпорядковується кільком правилам.

Інструкція

 1. Якщо в реченні пряма мова є висловлюванням, яке має цілком самостійне значення, тоді при перекладі прямої мови в непряму вона стає підрядним реченням. Вводите її без союзів або за допомогою союзу that до дієслів повідомлення to tell, to say, to answer, to write, to reply, to respond та ін
 2. При перекладі прямої мови в непряму дотримуйтесь правил узгодження часів. Не змінюйте час, у разі якщо дієслово вводить непряму мову, стоїть у теперішньому часі, наприклад:

  John says, «I am very busy». — John says (that) he is very busy.

  А от у тому випадку, якщо дієслово повідомлення стоїть в одному з минулих часів, тоді дієслово в підрядному реченні повинен вживатися теж в одному з минулих часів. При цьому час дієслова непрямої мови змініть за такою схемою:

  Present Simple Tense — Past Simple Tense;

  Present Progressive Tense — Past Progressive Tense;

  Present Perfect Tense — Past Perfect Tense;

  Past Simple Tense — Past Perfect Tense;

  Future Simple Tense — Future Simple in the Past.

  Інші часи змінюються подібним чином (тобто зрушуйте їх у напрямку минулого): d російською мовою при перетворенні прямої мови в непряму такого зсуву часу немає, через що багато які вивчають англійську відчувають труднощі при здійсненні цих операцій. Але зробивши кілька вправ, ви зможете робити це, не замислюючись про правило узгодження часів.
 3. Ще одна відмінність від правила російської мови — це те, що при перекладі в непряму мову змінюються і деякі займенники і прислівники місця і часу:

  This — that $;

  These — those;

  Now — then;

  Here — there;

  Today — that day;

  Yesterday — the day before;

  Tomorrow — the next day і так далі.
 4. При переведенні в непряму мову спеціального питання відновлюється прямий порядок слів, а питальне слово (where, what, who, when і т.д.) стає сполучним союзом. Наприклад:

  Ann said: «What do you want to cook?» — Ann asked what I wanted to cook.
 5. Загальні питання вводите в непряму мову за допомогою союзів if або whether:

  Jack said: «Can you attend evening classes?» — Jack asked me if I could attend evening classes.
 6. Прохання та накази вводите в непряму мову інфінітивом:

  The salesman said: «I strongly recommend you to buy this camera.» — The salesman persuaded me to buy that camera.
 7. Переказуючи, постарайтеся зробити вашу мову як можна більш різноманітною. Уникайте монотонності у використанні дієслів, що вводять непряму мову.