Як переводитися мову по англійськи

Як переводитися мову по англійськи

У російській мові слово «мова» має подвійне значення. Ще в старослов’янській воно мало кілька значень: 1) частину тіла, тобто орган мови, 2) сама мова як система і спосіб комунікацій, 3) народ, носій певної мови і культури. У цьому значенні до російської мови дійшло тільки похідне «язичник» — людина, що поклоняється богам чужого народу, чужої культури. В англійській мові для кожного з цих значень існує окреме слово.

Інструкція

  1. Мова як частина тіла — tongue. Читається: [tʌŋ] (тан, «н» носове).
  2. Мова як система комунікації — language. Читається: ['læŋgwɪʤ] (ленгуіджь, «н» носове). Цікаво відзначити, що в латинській мові, від якого запозичене це слово (лат. lingua — мова), воно мало таке ж двояке значення, як сучасне російське слово.
  3. Язичник — pagan (читається: ['peɪg (ə) n], пейгн) або heathen (читається: [' hi ː ð (ə) n], хізен). Це слово в англійській мові спочатку не мало прив’язки до національності та культури і характеризувало тільки вид релігійного погляди.