Як перейменувати посаду

Як перейменувати посаду

В організації трапляється такі ситуації, коли необхідно змінити посаду працівника. Це може статися, наприклад, через спочатку неправильної формулювання або ж з інших причин. Тут одразу перед кадровими працівниками встаємо питання, як же оформити це зміна?

Інструкція

  1. Згідно з Трудовим кодексом ст.72 гл.12, будь-які зміни в трудовому договорі робляться лише за згодою працівника, причому оформленого в письмовому вигляді. Але цей нормативний документ не прописує зміна посади, а трактує, що оформляти таку операцію потрібно як переведення на іншу посаду.
  2. Після того як угоду від співробітника отримано, керівник оформляє наказ про зміну посади та внесення цієї інформації до штатного розпису. Зміст наказу має бути приблизно таким: «Наказую с (вказати дату) внести зміни до штатного розпису № … від (дата) — замінити (вказати посаду) на (прописати нову)». Якщо необхідно збільшити або зменшити оклад, то це також прописується в наказі.
  3. Потім змінюється штатний розклад, де вказуються всі зміни. Воно підписується начальником кадрового відділу та головним бухгалтером.
  4. Далі в трудову книжку вноситься запис: «Переведено на посаду (вказати яку)». На практиці використовують також таку абревіатуру: «Посада … перейменована на посаду …». Але наскільки цей запис правомірна невідомо. Щоб уникнути проблем з трудовою інспекцією, краще все-таки оформляти дані зміни за першим варіантом.
  5. Після цього не забудьте скласти додаткову угоду до трудового договору працівника, де необхідно вказати в якому пункті відбулися зміни і які. Якщо зміна посади спричинило до підвищення або зниження окладу, то це також варто прописати в додатковій угоді. Цей документ складається у двох примірниках і підписується обома сторонами.
  6. Якщо працівник не згоден зі зміною посади, керівник повинен запропонувати всілякі варіанти вирішення цієї проблеми. У підсумку знайти компроміс.