Як підготуватися до викладу

Як підготуватися до викладу

Виклад — це одна з форм розвитку зв’язного мовлення, тому при підготовці до даної роботи слід звертати увагу на здатність передавати чужий текст своїми словами, не упускаючи факти. Займаючись підготовкою до викладу, людина повинна знати, яким чином побудувати роботу, щоб успішно виконати завдання.

Інструкція

  1. Способи підготовки до викладу залежать від поставленого завдання: повне відтворення тексту, вибіркове, з творчим завданням (створення власного тексту). У будь-якому випадку, необхідно формувати вміння висловлювати у письмовій формі свої думки з опорою на додаткове джерело.
  2. Щоб підготуватися до викладу, слід тренуватися. Намагатися писати по пам’яті в день не менше одного тексту. Не обов’язково вибирати для роботи об’ємні уривки з творів, досить пів сторінки. Для успішного виконання завдання необхідно розвивати слухову пам’ять. Добре, якщо є людина, яку можна попросити прочитати завдання. Побачений власними очима текст, запам’ятовується краще, але в той же час, необхідно готується в максимально наближених умовах до екзаменаційних.
  3. Перш за все, необхідно ознайомитися з текстом. Читайте (слухайте) уважно. Відразу ж з’ясовуйте сенс незрозумілих слів.
  4. Визначте, про що йдеться в тексті (тема). Виявити, яку інформацію намагається донести автор до читача (основна думка тексту). Зверніть увагу на тип тексту і стиль. Намагайтеся запам’ятати особливості мови автора.
  5. Складіть план. Розділіть уривок на смислові частини. У кожній з них виділіть головне. Озаглавьте кожну часть.Виявіте опорні слова та словосполучення. Випишіть словникові і важкі, з вашої точки зору, слова, на які слід звертати увагу. Подумай, як пояснити їх написання, згадайте правила.
  6. Перечитайте (прослухайте) уривок на другий раз. Зробіть позначки в чернетці. Зверніть увагу на точне вживання слів і словосполучень. Звірте послідовність пунктів чернетки з текстом.
  7. Пишіть виклад, спираючись на опорний план. Якщо необхідно, висловіть свою думку. Перевірте роботу на орфографічні та пунктуаційні помилки. Прочитайте текст вголос, зверніть увагу на наявність або відсутність мовних недоліків. Перепишіть виклад на чистовик.

Корисні поради

Щоб підготуватися до викладу, намагайтеся не упускати жодної можливості попрацювати над текстом.