Як підключитися до бази

Як підключитися до бази

MySQL — це найбільш широко використовувана сьогодні в веб-будівництві система управління базами даних. Ще більш активно при створенні інтернет-ресурсів застосовується серверний скриптова мова програмування PHP і, звичайно ж, у ньому передбачено цілий набір функцій для роботи з MySQL. Є серед них і ті, які в PHP-скриптах використовуються для підключення до бази даних.

Інструкція

 1. Створіть у php-скрипті нову змінну і надайте їй посилання, повертається вбудованою функцією mysql_connect. Цієї функції необхідно передати три параметри: адреса sql-сервера, логін і пароль користувача. Адресою може бути повна посилання, що починається з вказівки протоколу з’єднання і закінчується номером порту віддаленого сервера — наприклад, http://www.mysqlserver.ru:3306.
 2. Якщо скрипт виконується на тому ж локальному сервері, де розміщена і СУБД MySQL, то замість повної адреси впишіть зарезервоване позначення localhost. Наприклад, рядок, що містить нову змінну, якій присвоюється ідентифікатор посилання, що повертається цією функцією, може виглядати так:

  $ ConnectToDB = mysql_connect («localhost», «MySQLuserName», «MySQLuserPass»);

  Якщо з’єднання не буде встановлено, то змінна $ connectToDB буде мати значення False.
 3. На попередньому кроці ви встановили контакт з SQL-сервером, а після цього необхідно відправити запит на вибір однієї з баз даних, доступних користувачеві, логін якого ви передали функції mysql_connect. Для цього використовуйте іншу вбудовану функцію мови PHP — mysql_select_db. Вона вимагає обов’язкового зазначення двох параметрів — назви цікавить вас бази даних та посилання на встановлене з’єднання з SQL-сервером. Наприклад, якщо потрібні вам таблиці розміщені в базі з назвою SiteBase, то для з’єднання з попереднього кроку виклик цієї функції треба записати так:

  mysql_select_db («SiteBase», $ connectToDB);
 4. Не завжди кодування таблиць бази даних збігається з кодуванням, яка використовується веб-додатком, тому бажано відразу після вибору бази дати SQL-серверу точні вказівки, в якій кодуванні він буде отримувати і відправляти інформацію веб-додатку, а в якій вона повинна записуватися і зчитуватися з таблиць бази даних. Для цього використовуйте вбудовану функцію mysql_query, передаючи їй потрібні MySQL-команди. Досить відправити набір з трьох таких команд, наприклад:

  mysql_query («SET character_set_client = ‘cp1251′»);

  mysql_query («SET character_set_results = ‘cp1251′»);

  mysql_query («SET collation_connection = ‘cp1251_general_ci’»);