Як підняти попит

Як підняти попит

Щоб підвищити попит на продукцію підприємства, необхідно вивчити можливі загрози, які супроводжують реалізації товару. Це може бути неконкурентоспроможність фірми, недосконалість асортиментної і цінової політики, недостатність інформаційного забезпечення, а також неправильні форми комунікації, що використовуються для просування товару на ринок.

Інструкція

  1. Для того щоб продукція підприємства користувалася попитом, ви повинні добре орієнтуватися в ситуації на ринку, у конкурентів, на власному підприємстві (канали збуту, тенденції і т.д.) і використати їх на свою користь. Крім того, вам необхідно визначитися зі збутовою стратегією і встановити, хто є потенційним споживачем продукції компанії, чиї потреби вироблений продукт покликаний задовольнити, яким чином ви будете завойовувати потенційного споживача.
  2. Ви повинні враховувати, що основним фактором, що впливає на величину споживчого попиту, є ціна. Природно, що при зниженні ціни на товар попит збільшується, а при зростанні ринкових цін споживчий попит помітно скорочується. Тому використання в ціновій політиці системи знижок, проведення акцій, розпродажів і інших заходів, пов’язаних, із зниженням ціни на товар, дозволить збільшити попит покупців.
  3. Але при цьому не забувайте, що на величину попиту впливають і нецінові чинники. Серед найбільш важливих виділяють смаки і переваги споживачів. Вони в свою чергу залежать від тенденцій моди, реклами, якості товарів, що продаються, традицій і звичаїв. Наприклад, пропаганда здорового способу життя може сприяти збільшенню попиту на спортивні товари.
  4. Обов’язково враховуйте число споживачів на ринку. Чим більше потенційних покупців вашої продукції, тим більше попит. Отже, при реалізації товарів необхідно орієнтуватися на широке коло споживачів.
  5. Обов’язково враховуйте ціни на інші товари. Даний фактор відноситься до нецінових, оскільки він не пов’язаний зі зміною ціни на даний товар. При цьому виділяють товари-замінники, які задовольняють аналогічні потреби і є конкурентами розглядуваного товару, наприклад, чай і кава. При збільшенні цін на каву попит на каву зростає. Крім того, існують доповнюють товари, а споживання одного з них пов’язане зі споживанням іншого (автомобілі та бензин). При зростанні цін на паливо попит на машини падає.