Як підписати акт виконаних робіт

Як підписати акт виконаних робіт

Акт виконаних робіт є не тільки документом, що підтверджує факт виконання сторонами договору своїх зобов’язань, але і використовується як первинного облікового документа, дані якого відображаються в бухгалтерському обліку. Для того щоб бухгалтерам та юристам всіх сторін по угоді жилося спокійніше, необхідно знати, як правильно складати і підписувати акт виконаних робіт.

Інструкція

  1. Підписанням акта виконаних робіт сторони погоджуються з тим, що всі роботи зроблені в повному обсязі, з належною якістю і в зазначений термін. Отже, перш ніж підписувати акт, необхідно переконатися, що всі умови насправді виконані, а не утримуються лише на папері.
  2. В акті виконаних робіт повинні бути чітко вказані всі дані, за якими можна з легкістю ідентифікувати, ким, коли, для кого і на якій підставі проводилися роботи. Тобто документу обов’язково повинен бути присвоєний номер. Також в акті повинна міститися посилання на основний договір.
  3. Кількість примірників акта виконаних робіт визначається кількістю сторін за основним договором. У кожної сторони обов’язково повинен бути свій екземпляр.
  4. У зв’язку з тим, що податкові органи найчастіше орієнтується на дату фактичного підписання акта виконаних робіт, а не на дату створення документа, слід переконатися, що дата в акті вказана коректно, чітко і розбірливо.
  5. В акті повинні міститися відомості про найменування організацій, його підписали, а також обсяги і терміни виконаних робіт, їх вартість з урахуванням ПДВ. Акт виконаних робіт має бути підписаний особами, що мають на це повноваження, і в обов’язковому порядку завірений печатками.
  6. До акта можуть бути складені додаткові документи (наприклад, акт-претензія) у тих випадках, коли одна зі сторін задоволена виконаними роботами не в повному обсязі, має претензії або зауваження. Зазвичай такі випадки передбачаються заздалегідь умовами договору.
  7. Підписання акта виконаних робіт можливе в односторонньому порядку, коли одна зі сторін відмовляється від підписання акта, а інша сторона вважає таку відмову необгрунтованою. В даному випадку залучається комісія, що складається з фахівців, які засвідчують факт виконання всіх робіт в належному вигляді.