Як підшити касову книгу

Як підшити касову книгу

Касова книга — це обов’язковий до ведення документ, що відображає всі операції з готівкою, що проходить через касу організації. Ведеться тільки одна касова книга з організації, вона повинна бути обов’язково пронумерована, прошита і опечатана печаткою. Число аркушів у книзі засвідчується підписом керівника та бухгалтера. Використовується протягом одного звітного року, після закінчення заводиться нова касова книга.

Інструкція

  1. Ведеться касова книга за спеціальною затвердженою формою. На початку кожного року касова книга починається заново. Її потрібно заповнювати за кожен день, навіть якщо відбувалася тільки одна операція з готівкою. Можна придбати в канцелярському магазині журнал за встановленою формою, тоді на самому початку року слід пронумерувати всі сторінки, підшити касову книгу і скріпити печаткою, і вже потім, кожен день касову книгу покладається заповнювати, причому в порядку хронології.
  2. На останньому підшитому аркуші ставиться напис «У даній книзі прошнуровано і пронумеровано … листів», де вказується кількість аркушів у книзі. Можна вести касову книгу в електронному вигляді у спеціальній програмі, такій, як 1С: Бухгалтерія. Роздруковувати листи майбутньої касової книги потрібно за кожен день, коли було хоча б один рух, а в кінці року підшити касову книгу, скріпивши печаткою та підписом керівника вашої організації і, якщо є головний бухгалтер, то і його підписом теж.
  3. Касова книга общеутвержденной форми складається обов’язково з двох частин: звіту касира і вкладного листка в касову книгу. У купленої формі книги всі записи виробляються кульковою ручкою з застосуванням копіювального паперу, що вийшов другий примірник — це буде звіт касира, він повинен відриватися і зберігатися окремо.
  4. Якщо організація веде касову книгу в електронному варіанті, що рекомендується, то за кожен день повинні роздруковуватися видаткові та прибуткові касові ордери, звіт касира і вкладний аркуш, по суті, повинна виходити касова книга, яка складається з двох абсолютно однакових за сумою частин. Листи в них пронумеровуються самою програмою в порядку хронології від початку року, вручну проставляти нумерацію сторінок вже не треба. На останньому місячному вкладному аркуші ставиться кількість аркушів касової книги за місяць, а за звітний рік — на останньому аркуші ставиться кількість аркушів за рік.