Як підвищити фінансову стійкість підприємства

Як підвищити фінансову стійкість підприємства

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Фінансово стійким є кредитоспроможності і платоспроможності підприємство, що має деякий запас власних коштів за умови, що їх величина перевищує розмір позикових джерел.

Інструкція

  1. Для підвищення фінансової стійкості чітко контролюйте і керуйте дебіторською заборгованістю, стежте за її якістю й співвідношенням. Порушення договірних зобов’язань підприємства та несвоєчасна оплата проданих товарів призводять до втрати ділової репутації фірми і в підсумку до її неліквідності і неплатоспроможності. Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно:

    - Контролювати платіжну дисципліну покупців;

    - Орієнтуватися на більше число покупців, щоб зменшити ризик несплати одним або декількома з них;

    - Стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.
  2. Для прискорення оборотності дебіторської заборгованості і забезпечення своєчасності розрахунків надавайте знижки дебіторам за скорочення термінів погашення, використовуйте векселя в розрахунках з дебіторами, факторингові операції, застосовуйте комерційний кредит при взаєминах з покупцями.
  3. Для того щоб підвищити фінансову стійкість, створіть резерв по сумнівних боргах. Він являє собою дебіторську заборгованість організації, яка не погашена в терміни, встановлені договором, і забезпечена необхідними гарантіями. Створення резерву дозволить заощадити на величині податку на прибуток, воно пом’якшує негативні наслідки безнадійних боргів, проте не усуває їх.
  4. Ще одним варіантом підвищення фінансової стійкості є збільшення власного капіталу підприємства, наприклад, за рахунок випуску цінних паперів та реінвестування прибутку. При вирішенні питання про залучення позикових джерел необхідно оцінити сформовану структуру пасивів. Висока частка в них позикових джерел може зробити залучення нових коштів небезпечним для фінансової стійкості підприємства.