Як підвищити ліквідність підприємства

Як підвищити ліквідність підприємства

Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.

Інструкція

  1. Створіть вашу власну ефективну систему управління ресурсами підприємства з метою оптимізації виробництва. Для цього грамотно Перерозподіляйте оборотні кошти підприємства. Це допоможе збільшити запас ліквідних коштів і зменшити величину неліквідних виробничих запасів.
  2. Проаналізуйте активи підприємства, щоб знизити його дебіторську заборгованість. Крім того, щоб домогтися підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, необхідно планувати всю фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.
  3. Скористайтеся механізмом фінансової стабілізації, який являє собою систему заходів, спрямованих на зменшення фінансових зобов’язань, а також на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання. Для цього зменшіть суму постійних витрат (у тому числі витрат на утримання управлінського персоналу), понизьте рівень умовно-змінних витрат, продовжите терміни кредиторської заборгованості за товарними операціями.
  4. Збільште суму грошових активів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості (використовуючи факторинг, форфейтинг, примусове стягнення), поліпшіть її оборотність (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту). Проведіть оптимізацію товарно-матеріальних цінностей за допомогою встановлення нормативів для запасів підприємства методом техніко-економічних розрахунків. Скоротіть розміри страхових, гарантійних і сезонних запасів.
  5. Досягніть збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку і рівня прибутковості шляхом інтенсивного застосування оборотних активів вашого підприємства. Направте зусилля на підвищення продуктивності праці персоналу. Прагніть до розширення ринку збуту продукції (товарів). Проведіть грамотну рекламну компанію і залучайте якомога більше великих інвесторів і кредиторів.