Як підвищити платоспроможність

Як підвищити платоспроможність

Платоспроможним підприємство вважається, якщо його короткострокові фінансові вкладення у вигляді тимчасової фінансової допомоги та вкладення в цінні папери, а також розрахунки з дебіторами можуть покрити короткострокові зобов’язання. А рівень його платоспроможності визначається станом оборотних коштів. Існує безліч способів підвищення платоспроможності.

Вам знадобиться

проведення внутрішнього аналізу та прийняття комплексу заходів, що сприяють підвищенню платоспроможності.

Інструкція

  1. Для того щоб виробничий процес був безперебійним, повинна бути ліквідною частина оборотних коштів. Підвищити платоспроможність і покращити фінансову стійкість можна кількома способами. У першу чергу необхідно збільшити прибуток від продажів за рахунок впровадження прогресивних нормативів, енергозберігаючих технологій і зниження виробничих витрат.
  2. Необхідно скоротити виробничий цикл до мінімуму і тим самим прискорити оборотність коштів.

    Залучити нові довгострокові джерела фінансування, які гарантуватимуть постійне надходження грошових коштів.
  3. Поліпшити ефективність використання оборотних коштів за допомогою контролю в розрахунках, що включає в себе визначення умов оплати за вироблену продукцію, створення резерву за боргами сумнівного походження та відбір потенційних покупців.

    Поліпшити ефективність управління майном підприємства, застосувавши інтенсивні та екстенсивні чинники для поліпшення використання фондів.
  4. На поточну платоспроможність організації впливає ступінь ліквідності оборотних активів, але слід врахувати, що ліквідність і платоспроможність не тотожні. Коефіцієнт ліквідності може говорити про задовільний стан організації, проте, якщо до складу оборотних активів входять більшою мірою активи з сумнівною цінністю, то оцінка може бути помилковою.
  5. Фінансовий стан підприємства більш динамічне, якщо його порівнювати з ліквідністю, тому що в процесі стабілізації виробничої діяльності формується структура джерел засобів і оборотних активів, де вкрай рідко трапляються різкі зміни.
  6. Платоспроможність змінюється дуже швидко, і цілком можлива в будь-який момент хронічна її втрата або ж тимчасова. Приміром, сьогодні організація є платоспроможною, а завтра настав термін розрахунку з кредитором, а коштів не вистачає через затримки дебіторами платежів і підприємство стає неплатоспроможним. Така затримка є короткостроковою і платоспроможність швидко відновлюється.

Зверніть увагу

Щоб мати більш достовірну оцінку про стан підприємства, перед тим, як проводити оцінку ліквідності, необхідно провести внутрішній аналіз короткострокових зобов’язань і оборотних активів, згрупувавши їх за ступенем ліквідності.

Корисні поради

Наслідком збиткової діяльності підприємства стає проблема достатності капіталу, тому резерви необхідно формувати в обов’язковому порядку.