Як підвищити продуктивність праці

Як підвищити продуктивність праці

Зростання продуктивності праці співробітників — показник динамічного розвитку бізнесу та ефективного управління підприємством. Створити нові можливості розширення бізнесу можна з допомогу. впровадження нових технологій і підвищення ефективності кадрової складової.

Інструкція

  1. Підвищити продуктивність праці, тобто досягти більш високих результатів, прикладаючи менше зусиль, можна наступними способами.
  2. Зміцнення матеріально-технічної складової виробництва. Автоматизація бізнес-процесів, як основних, так і допоміжних (в т.ч. забезпечують) дасть досить різке зростання продуктивності праці. А використання сучасних видів обладнання підвищить ефективність використання людських ресурсів.
  3. Сучасні системи управління підприємством, в основі яких лежить не лише автоматизація процесів, а й механізм накопичення та управління знаннями, дадуть можливість підвищити продуктивність праці співробітників — менеджерів середнього рівня.
  4. Скорочення витрат на одиницю випущеної продукції можна добитися за допомогою зниження витрат невиробничого характеру. Виявити «вузькі місця» і точки необгрунтованих витрат допоможе аудит бізнес-процесів підприємства.
  5. Створення методичної нормативно-правової бази підприємства допоможе чітко поставити перед працівниками завдання і окреслити рамки їх професійно-посадових обов’язків. За рахунок цього скоротиться час, що витрачається на уточнення завдань, вирішення яких-небудь питань і суперечки щодо розподілу посадових обов’язків в рамках суміжних спеціалізацій. Визначення меж функціональних областей і центрів відповідальності за хід процесу і його результат — важливий момент для підвищення ефективності управління бізнесом.
  6. Поліпшення організації праці — важливий фактор. Він стосується як санітарно-гігієнічних умов, так і етичної складової організації робочих місць та місць відпочинку. Поліпшення умов праці, організація харчування в офісі та ін знизять витрата часу, що витрачається на вирішення невиробничих питань, а також підвищить лояльність співробітників до фірми.
  7. Орієнтація соціальної політики на співробітника, мотиваційна складова — найактуальніший чинник, що впливає на зростання його продуктивності.
  8. Підвищення лояльності співробітників до фірми, залучення їх до вирішення питань поточного та перспективного розвитку — один з найбільш ефективних способів підвищення продуктивності їхньої праці. Ефект від усвідомленого участі в справах фірми дасть серйозний поштовх до підвищення активності співробітника.
  9. Всі способи управління продуктивністю праці не будуть повною мірою ефективними, якщо не буде проробленої системи показників її оцінки та системи контролю за отриманими результатами.