Як підвищити стабільність

Як підвищити стабільність

Стабільність фінансового стану підприємства є найважливішим критерієм його виживання в умовах мінливої ​​кон’юнктури ринку, а також жорсткої ринкової конкуренції. Як засвідчила фінансова криза 2008 року, тільки фінансово стійкі підприємства можуть залишитися на плаву під час штормів світових фінансових негараздів. Для того щоб підвищити стабільність підприємства, досить дотримуватися декількох важливих правил.

Інструкція

  1. Складіть чіткий і продуманий фінансовий план. Фінансовий план повинен обов’язково складатися з трьох розділів. Перший — «доходи та надходження», в якому відображаються всі джерела отримання грошових коштів в процесі економічної діяльності підприємства. Другий — «витрати і відрахування», в якому відображаються всі розрахунки з фізичними, юридичними особами, а також з бюджетом. Третій — «взаємини», в якому прописані принципи взаємин підприємства з іншими контрагентами.
  2. Опрацюйте питання підвищення ефективності використання оборотних коштів. Оборотні кошти — це «кров» підприємства, без якої не зможе існувати весь організм. Оборотні кошти необхідні для забезпечення планомірної виробничої діяльності підприємства, а також для проведення розрахунків з бюджетом, банками, іншими підприємствами та оновлення основних виробничих фондів.
  3. Проведіть економічний аналіз діяльності підприємства з визначенням його «проблемних місць». У першу чергу необхідно провести аналіз собівартості виробленої та реалізованої продукції, який допоможе вам визначити структуру виробничих витрат і виявити ступінь впливу різних статей собівартості на загальну собівартість продукції. За результатами аналізу можна визначити, яку зі статей можна скорегувати для отримання оптимального результату. Далі проведіть аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Цей аналіз дозволить визначити фінансову стійкість підприємства.
  4. Проведіть аналіз ринку схожих товарів і послуг. Це допоможе вам з’ясувати оптимальну ціну попиту та пропозиції, особливо якщо ваш товар має еластичним попитом, тобто змінює свій попит на ринку при кожній зміні його ціни. У результаті встановлення конкурентної ціни виробленого товару можна легко скоректувати виробничі витрати на нього, не втративши свою нішу ринку.