Як писати аналітичну довідку

Як писати аналітичну довідку

Аналітичні довідки можуть знадобитися скрізь. Це обов’язковий документ при проходженні атестації вчителів, вони потрібні студентам вузів як підтвердження вивчення спеціальної літератури, їх пишуть на виробництві. Ми розглянемо, що повинно бути відображено в інформаційно-аналітичній довідці, присвяченій економічної діяльності будь-якої компанії, підприємства, фірми.

Інструкція

  1. Аналітичну довідку оформляйте на аркуші папера для стандартного паперу формату А4 (вимоги до оформлення, поля — по ГОСТ Р 6.30-2003). Для зручності читання довідка має бути надрукована на комп’ютері. Вгорі, посередині великими літерами напишіть «Аналітична довідка».
  2. Вкажіть загальні відомості про підприємство: його найменування, юридична адреса, номер державної реєстрації, контактні телефон, факс, адресу електронної пошти. Якщо підприємство має свій сайт, вкажіть його адресу в інтернеті. Наведіть інформацію про види діяльності підприємства і характер власності: державна, приватна, участь в банківському холдингу або фінансово-промислових групах, правове становище.
  3. В аналітичній довідці відобразіть відомості про історію освіти та розвитку підприємства, їх основні етапи, рік створення, поглинання або злиття. Якщо були, то зміни найменування.
  4. Розкажіть про структуру виробництва та виробничої діяльності компанії, її основні напрямки. Опишіть виробничу та матеріально-технічну базу, наявні дочірні підприємства, їх потужність, охарактеризуйте, що випускається, сировинну базу та наявні енергетичні джерела.
  5. Дайте номенклатуру виробленої продукції, відобразіть основні товари та їх групи, марки і моделі з урахуванням виробничих відділень. Дайте статистичні дані про виробництво в кількісному і вартісному вираженні за кілька останніх років. Розбийте дані за видами продукції і по підрозділах і дочірнім підприємствам.
  6. Дайте аналіз економічного стану підприємства — вкажіть її місце в системі ранжирування на рівні країни та міжнародному, місце підприємства за доходами.
  7. Проаналізуйте ефективність діяльності підприємства на підставі даних про виробництво і збут продукції. Спрогнозуйте обсяги виробництва на майбутнє, використовуючи наведені вище статистичні дані за кілька років. Зробіть висновок про економічну діяльність аналізованого підприємства.