Як писати аналіз виховної роботи

Як писати аналіз виховної роботи

Аналіз виховної роботи повинен охоплювати всі елементи процесу виховання, а також, всіх учасників педагогічного процесу. Тільки при виконанні цієї умови можна говорити про його об’єктивності та всебічності, а відповідно і про достовірність поданих даних.

Інструкція

  1. Оформіть першу частину плану виховної роботи, як: «Аналіз ефективності цілепокладання та планування виховного процесу в класі». Повідомте, чи досягнуто мети, поставлені в плані виховної роботи, яка продуктивність роботи вихователя у відповідності з наміченим планом.
  2. Зробіть аналіз динаміки соціальної ситуації розвитку учнів. Тут важливо зазначити змінилося в кращу сторону положення асоціальних сімей, дітей з проблемами адаптації в шкільному колективі і т.п. Також варто звернути увагу на те, яка робота проводилася з подібними родинами.
  3. Напишіть короткий аналіз колективу учнів в цілому, вкажіть позитивну чи негативну динаміку його розвитку. Охарактеризуйте ті методи і способи впливу за ступенем їх ефективності, які застосовувалися вихователем в педагогічному процесі.
  4. Зробіть короткий аналіз розвитку окремих учнів класу. Зверніть увагу на найбільш проблемних з них. Вкажіть, які з методів роботи з дітьми були найбільш продуктивні, а які не дали бажаного результату.
  5. Проведіть аналіз взаємодії педагога з родинами учнів. Позначте результати даного взаімосотруднічества, вкажіть ступінь його інтенсивності та успішності. Відмітьте найбільш помітні результативні проведені заходи, із зазначенням їх назв та форм організації.
  6. Дайте аналіз організації виховного процесу та оцініть ефективність роботи класного керівника. Вкажіть, на що слід звернути увагу в подальшій роботі педагога, відзначте найбільш сильні і слабкі, що вимагають корекції, сторони його виховної діяльності.
  7. Оформіть аналіз плану виховної роботи в друкованому варіанті, в програмі Word, шрифтом Times New Roman, розміром 12 кеглів з виділенням підзаголовків напівжирним шрифтом. Обсяг документа має становити одну-дві сторінки.