Як писати аналіз вірша

Як писати аналіз вірша

Будь ліричний твір відображає світовідчуття поета, тому, щоб проаналізувати вірш, необхідно знати про особливості творчого методу, в рамках якого воно було написано. Крім того, важливим є уважне прочитання вірша, оскільки його аналіз повинен проводитися на всіх мовних рівнях: від фонетичного до синтаксичного. Щоб структурувати письмовий аналіз вірша, скористайтеся інструкцією.

Інструкція

  1. Починайте аналіз ліричного твору з визначення дати написання і публікації. Зберіть матеріал по творчій історії вірші, т.к. фактична сторона дуже важлива для розуміння його теми. Вкажіть, кому воно присвячене, якщо у нього є адресат.
  2. Визначте тему твору, тобто про що пише автор: про природу, любові, взаєминах ліричного героя і суспільства, про філософських категоріях і т.д. Дайте відповідь на питання, як тема вірша пов’язана з його назвою.
  3. Прослідкуйте рух ліричного сюжету: як змінюється настрій ліричного героя протягом вірша, його ставлення до того, про що автор розповідає в творі. У цьому вам допоможуть слова, які виражають почуття: смуток, захоплення, пристрасть, гіркота, смуток і т.д.
  4. Визначте особливості композиції твору, тобто його побудови. Знайдіть основний композиційний прийом, використовуваний автором: повтор, контраст, кільце, зіставлення по асоціації і т.д.
  5. Знайдіть провідні лейтмотиви твори та опорні слова, їх передають. Визначте загальну тональність вірша (смуток, радість, захоплення, туга і т.д.). Дайте тлумачення жанру вірша (сонет, елегія, послання, Еклогіт і т.д.).
  6. Розкажіть про ліричного героя твору, який розкривається через конкретне душевний стан, переживання певної життєвої ситуації в даний момент. Дайте відповідь на питання, яку позицію займає автор по відношенню до свого ліричного героя. Врахуйте, що не завжди слід ототожнювати поета і його героя.
  7. Розгляньте образотворчі засоби твори на різних мовних рівнях: звукопис (фонетичні засоби виразності), лексика (стилістично забарвлена, наявність синонімів, антонімів, паронімів), поетичний синтаксис.
  8. Визначте ідею твору, виявлену в результаті аналізу. Дайте відповідь на питання, з яким посланням звертається автор до читача.
  9. Розгляньте ритмічну організацію вірші, визначте його розмір і види римування.
  10. Закінчуючи письмовий аналіз вірші, визначте, як особливості поетики творчого методу, в рамках якого створено твір, відбилися в ньому. Для цього, використовуючи літературознавчий словник, познайомтеся з різними напрямками в історії літератури (романтизм, реалізм, символізм, акмеїзм, футуризм).