Як писати аналіз віршів

Як писати аналіз віршів

Аналіз віршованого тексту розвиває здатність визначати типові для поета і його епохи особливості ритму (віршованих розмірів), способів римування. В аналізі обов’язково відображається тематика і (якщо є) сюжет, а також погляд автора і його героя на поставлене у творі питання.

Інструкція

  1. На початку дайте коротку біографічну довідку про автора. Детальніше розкажіть про історію створення вірша: місце, дата, посвята та інші деталі.
  2. Визначте систему віршування: вона може бути силабічної (заснованої на кількості складів у кожному рядку), тонічної (основа — кількість ударних складів) або силабо-тонічної (синтез перших двох, найпоширеніша система).
  3. Виходячи із системи, визначте віршовий розмір: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест в силабо-тоніки; дольник, тактовік, акцентнтий вірш в тонічної метриці. Розмір визначається кількістю складів між наголосами.
  4. Порахуйте кількість стоп по ударних складах. Визначте вид рими: по точності (точна, приблизна або відсутній), по ударності (чоловіче, жіноче, дактилічна, гіпердактилічні). Виходячи з відповідності рими і метрики визначте, чи повна остання стопа або усічена. Врахуйте, що на різних рядках строфи рима може відрізнятися за умовою наголосу.
  5. Визначте обсяг строфи в рядках.
  6. Встановіть спосіб римування: парна, що оперізує (проста чи складна), перехресна, неодружена, змішана.
  7. Проаналізуйте сюжет і його зв’язок з формою. Опишіть, як автор ставить запитання, як шукає на нього відповідь (якщо шукає), як ставиться до проблеми.
  8. Дайте власну оцінку твору: про що ви замислювалися, прочитавши його, які почуття зазнали, кому б порадили прочитати (вікова, професійна, інша соціально-культурна група).