Як писати анотацію до наукової статті

Як писати анотацію до наукової статті

За існуючими в сучасній науці правилам кожна наукова стаття, призначена для публікації, повинна супроводжуватися короткою анотацією. Зазвичай складанням анотацій редакції видавництв не займаються, тому ця робота лягає на плечі самих авторів. Якщо ви плануєте часто писати і публікувати в наукових виданнях свої статті, вам необхідно також вміти складати анотації до них.

Інструкція

  1. Перше, що ви повинні твердо запам’ятати: анотація — це коротка характеристика друкованої роботи, а не її переказ. Основне призначення будь анотації в тому, щоб дати потенційному читачеві уявлення про зміст статті. Анотація повинна чітко пояснювати, про що йде мова в даній роботі і чим вона може бути цікава читачеві.
  2. Починаючи писати анотацію, не прагнете втиснути в неї фрагмент тексту основної статті. Ваше завдання коротко і чітко викласти її суть. Не забувайте, що анотація не повинна бути об’ємною. Її оптимальний обсяг становить третину-половину листа формату А4, набраного 12 кеглем. Тобто це приблизно 500-1000 друкованих знаків без пропусків.
  3. Анотацію найпростіше скласти на основі чотирьох універсальних питань: «Хто?», «Що?», «Про що?», «Для кого?». Тобто в анотації ви повинні пояснити, хто автор і який рівень його професійної кваліфікації, що собою представляє робота, якого її внутрішній зміст, для кого вона може бути цікава або корисна. В анотації до наукової статті опишіть основну ідею, викладену в цій роботі.
  4. Майте на увазі, що в анотації до наукової статті не потрібно згадувати джерела, використані в роботі, описувати процес роботи над статтею чи переказувати зміст окремих параграфів. Анотація — це просто характеристика статті, що дозволяє створити про неї загальне враження. Відповідно анотація повинна бути об’єктивною і містити тільки факти.
  5. Під час написання анотації зверніть особливу увагу на свій стиль викладу. Намагайтеся уникати довгих і складних речень. Ваші думки мають бути викладені як можна більш коротко і чітко, оскільки саме такий стиль викладу максимально полегшує розуміння прочитаного. Також майте на увазі, що наукові статті ніколи не пишуться від першої особи, тому в анотації теж не повинно бути виразів типу «в цій моїй роботі», «я вважаю», «моя наукова позиція» і т.п. Те ж саме відноситься до випадків, коли ви пишете анотацію на чужі статті. Текст повинен бути максимально безособовим і об’єктивним.

Корисні поради

Намагайтеся не перевантажувати анотацію вузькоспеціальними термінами, навіть якщо в самій статті вони використовуються у великих кількостях. Хороша анотація повинна бути зрозуміла будь-якій людині, навіть не є фахівцем у даній конкретній галузі науки.