Як писати апеляційну скаргу

Як писати апеляційну скаргу

Апеляційна скарга — це процесуальний документ, що складається обвинуваченим, потерпілим, цивільним позивачем, відповідачем (їх представниками), або іншими особами з метою захисту своїх порушених прав та скасування неправомірного рішення суду, що не вступив в законну силу. Апеляційному оскарженню підлягають лише рішення мирового суду.

Інструкція

  1. Російським законодавством порядок написання апеляційної скарги не регламентується. Згадується лише про те, що особи (обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач тощо), чиї права порушуються вироком суду, можуть їх оскаржити. Для цього необхідно подати скаргу в письмовій формі до суду, який постановив вирок у справі.
  2. Написання скарги необхідно починати із заповнення так званої «шапки». У ній вказується найменування суду, до якого подається скарга, прізвище, ім’я, по батькові, процесуальне становище особи, яка подає скаргу, її адреса, контактний телефон. Також необхідно вказати дані інших учасників справи, які зацікавлені в результаті справи.
  3. Далі в центрі рядка пишіть «апеляційна скарга». Потім у вільній формі викладаєте саму суть звернення. Тут необхідно коротко вказати суть справи і прийняте по ньому рішення, також які саме були допущені порушення (по можливості зробіть посилання на статті закону), ким вони були допущені. Якщо з’явилися нові докази, здатні вплинути на прийняте рішення, вкажіть їх, при цьому, по можливості, прикладіть до скарги. Можна вказати свій вихід з даної ситуації і спосіб відновлення ваших прав.
  4. Потім вкажіть прохання про усунення порушень ваших прав. При цьому необхідно зазначити про своє бажання скасувати постановлений раніше вирок, або внести до нього зміни. Після чого підпишіть свою скаргу, поставте поточну дату. Скарга підписується особою (її представником), яка її склала. Готову скаргу (з копіями за кількістю осіб, що беруть участь у справі) потрібно здати в канцелярію суду.

Зверніть увагу

Апеляційна скарга може бути подана протягом десяти днів, починаючи з дня, коли було видано рішення суду. Після закінчення цього терміну вирок набирає законної сили.

Іншою стороною у справі можуть бути подані заперечення апеляційну скаргу, термін подання заперечень встановлюється судом, який прийняв скаргу.

Корисні поради

У тексті скарги намагайтеся викласти істота звернення простим зрозумілою мовою. Намагайтеся уникати складних речень і двозначних виразів.

По можливості надрукуйте свою скаргу на комп’ютері. Це позбавить суд від труднощів у розумінні написаного і підкреслить серйозність зробленого вами заяви.

Для досягнення найкращого результату по можливості надайте процес написання скарги і подальше представлення ваших інтересів в суді адвокату.