Як писати дослідження

Як писати дослідження

Дослідження — це пошук відомостей по якій-небудь проблеми, які повинні бути відповідним чином оформлені. Написати дослідження — це значить узагальнити вивчений вами матеріал і зробити певні висновки. Дослідження передбачає і проведення вами власних експериментів. У результаті у вас вийде наукова робота.

Інструкція

 1. Дослідження може бути реферативних і науковим.

  Для написання реферату необхідно проаналізувати різні точки зору з вашої теми.

  Після аналізу літературних джерел, уявіть свою точку зору на проблему.
 2. Для науково-дослідної роботи вам буде потрібно вивчити документальні джерела, як опублікування, так і не опубліковані. Цінність цього дослідження в тому, що ви пропонуєте нові факти, теоретичні докази тощо
 3. Будь-яке дослідження повинне мати чітку структуру: вступ, текст дослідної роботи, висновок, список використаної літератури, додатки.
 4. У вступі необхідно обгрунтувати актуальність вашої теми. Сформулюйте цілі та завдання. Вкажіть, які хронологічні рамки охоплює дослідження. Зробіть короткий огляд літератури, на підставі яких написана ваша робота.
 5. Текст дослідницької роботи повинен відповідати вашій темі, намагайтеся дотримуватися тимчасові рамки, які були заявлені вами у вступі.

  Не приводьте в роботі загальновідомі факти, які можуть заступити те нове, що ви відкрили у своєму дослідженні. Акцентуйте увагу на цікавих і нових фактах. Виклад тексту має бути послідовним і логічним.
 6. У висновку зробіть висновки з дослідження, які повинні відповідати поставленим у вступі цілям і завданням.
 7. У списку використаної літератури вкажіть всі книги, які були використані при написанні роботи. Джерела розташовуйте в алфавітному порядку, вказуючи вихідні дані.
 8. Програми пов’язані з текстом наукової роботи і повинні включати: малюнки, графіки, таблиці. По тексту робіть посилання на додатки.
 9. Приблизний план написання дослідження.

  1. Визначення теми вашого дослідження.

  2. Забезпеченість літературою та джерелами. Який аспект теми погано вивчений.

  3. Формулювання мети і завдань дослідження.

  4. Складання робочого плану.

  5. Аналіз літератури.

  6. Чорновий варіант тексту роботи.

  7. Оформлення структури дослідження.

  8. Остаточний варіант роботи.