Як писати довідки по урокам

Як писати довідки по урокам

При відвідуванні уроку люди стикаються з великою кількістю проблем. Серед них можна виділити критерії оцінки уроку, принципи аналізу його якості та ефективності. Аналіз заняття — це умовний поділ компонентів уроку з осмисленням їх сутності, оцінка кінцевого результату.

Інструкція

  1. Запишіть дату проведення уроку, тему і завдання уроку.
  2. Проаналізуйте представлене обладнання: були присутні чи навчальні та технічні посібники, рівень готовності класної дошки, використання засобів навчання.
  3. Дайте оцінку змісту заняття. Вкажіть, дотримана чи програма, які навички та вміння цей урок сформував в учнях, як відбувалося здійснення міжпредметних зв’язків, сприяв він розвитку інтересу до навчання.
  4. Визначте тип і структуру даного урока.Укажіте тип, його доцільність, місце в системі занять по даній темі, а також назвіть основні етапи уроку та їх взаємозв’язок.
  5. Вкажіть, наскільки був реалізований принцип навчання: доступність матеріалу, дотримання принципу логічності в процесі формування нових знань. Визначте мета використання наочних посібників, якими методами була досягнута самостійна робота і активність учнів, який тип активності був пріоритетним, як була втілена реалізація індивідуальності навчання.
  6. Дайте аналіз методів навчання, тобто визначте ступінь відповідності методів завданням уроку, вкажіть методи, які б активізації навчальної діяльності, методи проведення самостійної роботи і чи була вона ефективна в процесі розвитку пізнавальних інтересів учнів.
  7. Охарактеризуйте організацію навчальної діяльності. Вкажіть, чи правильно була здійснена постановка задач, ступінь сполучуваності різних форм проведення заняття, черговість видів навчальної роботи, правильність оцінювання знань та підведення підсумків
  8. Оцініть роботу вчителя (правильний розподіл часу, логічність переходів між етапами, підтримання належної дисципліни, вміння вчителя правильно себе тримати — тон, зовнішній вигляд, мова, тактовність).
  9. Підбийте загальний підсумок за результатами роботи на уроці, тобто якоюсь мірою був виконаний план, чи досягнуті поставлені завдання, оцініть ступінь засвоєння знань, дайте узагальнюючу оцінку ефективності заняття і запропонуйте свої рекомендації щодо його можливого поліпшення.