Як писати есе з суспільству

Як писати есе з суспільству

Часто випускники шкіл та студенти стикаються з великими труднощами при підготовці есе по суспільству і філософії. Особливо це проявляється при написанні екзаменаційних робіт, коли відпущений час сильно обмежена і немає можливості використовувати допоміжну літературу. Тому щоб не опинитися у скрутній ситуації на іспиті слід заздалегідь освоїти сам алгоритм написання есе.

Інструкція

  1. Навчальні есе, присвячені суспільним проблемам, звичайно пишуться з дисциплін «суспільствознавство», «філософія» чи «історія». І основне їхнє призначення — продемонструвати здатність учня розглядати соціальні питання і аналізувати їх сутність. Головна трудність для учня тут полягає в умінні виразно описати конкретну соціальну проблему і сформулювати свою позицію щодо неї.
  2. Навчальні есе, присвячені суспільним проблемам, звичайно пишуться з дисциплін «суспільствознавство», «філософія» чи «історія». І основне їхнє призначення продемонструвати здатність учня розглядати соціальні питання і аналізувати їх сутність. Головна трудність для учня тут полягає в умінні виразно описати конкретну соціальну проблему і сформулювати свою позицію щодо неї.
  3. Незважаючи на відсутність жорстких вимог до структури, есе, як і будь-яка навчальна або наукова робота, повинно включати три чітко виражені частини: вступ, основну частину і висновок. У вступі автор формулює основний розглянуте питання і мету свого твору, основна частина присвячена власне викладу проблеми та авторської точки зору на неї, а у висновку підводяться підсумки всього сказаного. Дуже важливо витримати цю структуру в навчальній роботі.
  4. Перш ніж приступити до написання, слід визначити для себе, що саме хочеться сказати своїм твором, якою буде його основна думка. Сформульовану ідею треба записати окремо на чернетці, залишивши поруч вільний простір для нотаток і доповнень. Потім скласти план основної частини, виділивши окремими пунктами основні думки.
  5. Починати писати есе треба обов’язково на чернетці, залишаючи між рядками достатньо місця для подальших правок. Переписувати начисто можна тільки вже закінчену роботу після повторного прочитання і внесення всіх коректив.