Як писати характеристику героя

Як писати характеристику героя

При знайомстві і розгляді літературного твору, вчитель часто просить написати характеристику його героя. По тому, наскільки повно і послідовно ви зможете розкрити образ героя, можна судити про ваш знанні і розумінні змісту художнього твору, а також про вміння виділяти головне і робити висновки, про зрілість ваших суджень. На що, в першу чергу, потрібно звернути увагу, характеризуючи героя? Як складати характеристику героя?

Інструкція

  1. Характеристика героїв може бути двох видів: індивідуальна і порівняльна.

    Якщо вам потрібно скласти індивідуальну характеристику героя, почніть з опису історичної епохи, про яку йде мова у творі. Це має важливе значення, оскільки дозволяє пояснити багато вчинків героя. Розкажіть про соціальний стан героя. Опишіть середовище, в якому він виховувався і в якій формувався його характер. Наприклад, Євген Онєгін ріс у середовищі світського суспільства, що відбилося на його характері, способі життя, ставлення до жінок. Ви знаєте, що йому набридла світське життя, набридли красуні з вищого суспільства, пусте гаяння часу. Тому він захопився Тетяною Ларіної, так не схожою на них.
  2. Детально опишіть в характеристиці портрет героя, одяг, зовнішній вигляд, манеру поведінки. Зазвичай манери або якісь незвичайні риси у зовнішності героя є засобом розкриття характеру. Наприклад, Михайло Юрійович Лермонтов в романі «Герой нашого часу» підкреслює в зовнішності Печоріна протиріччя: стрункий, тонкий стан і широкі плечі, що доводило міцну будову. Це допомагає нам зрозуміти вчинки героя, теж суперечливі, неоднозначні.
  3. Вчинки героя, безумовно, необхідно описати в характеристиці. Наприклад, Печорін під час грози здригався від шуму віконниць, але не боявся ходити на кабана. Особливості мови героя — важлива складова характеристики героя. Так, люб’язно-сентиментальне відношення Манілова, героя твору Миколи Васильовича Гоголя «Мертві душі», розкривається в його мові: «Я б з радістю віддав половину всього мого стану, щоб мати частину тих переваг, які маєте ви».
  4. Складаючи характеристику героя, зверніть увагу на світогляд персонажа, коло його інтересів. Наприклад, П’єр Безухов у романі Льва Миколайовича Толстого «Війна і мир» є тим, хто шукає свій життєвий шлях людиною. Автор описує його пошуки і душевні кризи. П’єр проходить шлях від захопленості ідеями Наполеона до усвідомлення того, що народ є рушійною силою історії. Образ П’єра показаний у розвитку. Якщо ви складаєте характеристику цього героя, обов’язково опишіть його пошуки життєвого шляху.
  5. Можна також відзначити ставлення автора до свого героя, якщо це проглядається в творі. Наприклад, якщо ви складаєте характеристику Тетяни Ларіної, героїні роману Пушкіна «Євгеній Онєгін», відзначте добре, щире, дбайливе ставлення до неї автора. «Тетяна, мила Тетяна …», — пише А.С. Пушкін.
  6. Порівняльна характеристика дозволяє нам зрозуміти героя через зіставлення. Наприклад, характеризувати Жиліна, героя твору Льва Миколайовича Толстого «Кавказький бранець», необхідно через зіставлення з іншим героєм, Костилін. Це дозволить вам глибше осмислити вчинки героя і відобразити в характеристиці. У висновку характеристики ви можете написати і своє ставлення до героя.