Як писати курсову роботу з історії

Як писати курсову роботу з історії

Курсова робота — це підсумок діяльності студента за цілий навчальний рік. Щоб написати відмінну курсову, необхідно розбити свою дослідницьку роботу на чіткі етапи. Як же правильно організувати хід дослідження?

Вам знадобиться

Література за обраною темою.

Інструкція

  1. Визначте наукового керівника та тему роботи. Важливо правильно вибрати тему вашого дослідження, так як змінювати її в процесі роботи складно, адже доведеться починати дослідження з нуля. Якщо ви не впевнені у виборі предмета вивчення, то краще порадитися з науковим керівником і розробляти тему, запропоновану ним.
  2. Знайдіть необхідні джерела по розроблюваної теми. Щоб не втрачати багато часу на пошук потрібної інформації, скористайтесь послугами бібліотек. У будь-якій науковій бібліотеці є послуга складання бібліографії на задану тему. Послуга платна, але це допоможе вам убити двох зайців відразу: отримати необхідну інформацію і готовий список використаної літератури на майбутнє.
  3. Вивчіть джерела по темі. Кількість використаних при роботі джерел є важливим критерієм оцінки курсової роботи. Для роботи з історії ця кількість варіюється в межах від 5 до 15 посилань, але конкретні вимоги в кожному ВНЗ свої.
  4. Напишіть основну частину дослідження. Основна частина курсової роботи складається з двох глав — реферативної і дослідницької. У першому розділі ви підсумовує наукові вишукування по вашій темі, тобто хто, що і коли писав про предмет вашої роботи. У другій, дослідницької, частини ви повинні представити своє бачення аналізу обраної теми. Для найбільш успішного написання дослідницької глави виділіть в досліджуваному явищі один аспект і всебічно його проаналізуйте.
  5. Узагальніть висновки по темі в ув’язненні. Обсяг висновку курсової роботи з історії не повинен перевищувати 3-х сторінок. У висновку ви повинні чітко викласти висновки своєї роботи та відповісти на питання, поставлені у вступі (якщо такі були).
  6. Складіть список використаної літератури. Приділіть велику увагу правильному оформленню бібліографії, так як це один із критеріїв допуску курсової роботи до перевірки та захисту.

Зверніть увагу

Існує єдиний зразок оформлення курсової роботи: шрифт Times New Roman 14, через 1,5 інтервалу. Стандартний розмір полів для друку: ліве — не менше 30 мм, праве не менше 15 мм, верхнє — не менше 20 мм, нижнє — не менше 20 мм. Сторінки нумеруються арабськими цифрами з титульного аркуша, але на самому титульному аркуші номер сторінки не ставиться.

Корисні поради

Якщо по ходу роботи вам необхідно приводити різні копії історичних документів, користуватися об’ємними таблицями і малювати графіки, то буде зручніше винести цей матеріал у додатки після курсової, даючи в тексті посилання на потрібну інформацію. Додатки не входять в обсяг роботи, але значно полегшують її сприйняття.