Як писати курсову роботу з педагогіки

Як писати курсову роботу з педагогіки

У деяких навчальних закладах вищої та середньої професійної освіти виконання курсової роботи з педагогіки є обов’язковим. Для правильного її написання необхідно знати основні етапи роботи над нею.

Інструкція

 1. Спочатку визначитеся з формулюванням теми роботи. Вона повинна бути конкретною, щоб ви чітко уявляли, про що будете писати і не йшли від головної думки. Домовтеся про консультації з керівником вашої роботи. Заздалегідь підготуйте питання. Вивчіть вимоги до оформлення роботи.
 2. Напишіть приблизний план курсової, які питання, в якому порядку будете вивчати. Відповідно до наміченої структурою роботи почніть вивчення обраного питання. Зазвичай це детальне вивчення теми, реферативний виклад основних тез, теорій, структурування, а також конкретні висновки. Але іноді в курсовій може бути і невелике дослідження.
 3. У пошуках необхідного матеріалу скористайтеся послугами бібліотек, якщо буде потрібно, архівів, музеїв. Там ви зможете знайти цінні монографії. Також в питаннях педагогіки вам допоможуть різні періодичні видання.

  Для зручності зробіть картотеку використаних джерел, щоб у процесі роботи вставляти посилання на авторів. А потім це допоможе вам оформити бібліографічний список. Зазвичай в курсовій роботі має використовуватися не менше 25 джерел інформації.
 4. Якщо робота не передбачає практичну частину, тоді умовно її можна розділити на вступ, основну частину, і висновок. У вступі напишіть про актуальність вивчення даного питання, чому ви вибрали саме цю тему. Також вкажіть основну мету написання курсової та завдання, які ви будете вирішувати для її досягнення.

  У цій же частині дуже коротко напишіть про те, працями яких великих дидактів ви користувалися, хто з педагогів вів свою наукову діяльність саме з цього питання. Потім вкажіть методи, які ви використовували при роботі над курсовою. Введення не повинно займати більше 1-2 сторінок.
 5. Залежно від теми вашої курсової роботи основну частину можна побудувати наступним чином. Спочатку напишіть про історію вивчення обраного питання дидактами, педагогами, чому він став актуальним. Можливо, доведеться зачепити суспільну, політичну обстановку. Але пишіть про це коротко, не відходячи від теми. Вкажіть погляди на цю проблему, які об’єднують вчених.

  Потім розкривайте основні теорії дидактов, на чому вони грунтувалися, як підтверджувалися. Після цього порівняйте погляди вчених на досліджувану проблему і висловіть свою думку, чиї принципи вам ближче, чиї методи використовуються і в сучасному освітньому процесі і т.д.

  Мета курсової роботи — не сухий виклад матеріалу, а ваші висновки на підставі його. Ви повинні показати своє вміння зіставляти, порівнювати, виділяти, аналізувати і робити висновки. Тому авторські думки повинні бути протягом всієї роботи.
 6. У висновку зробіть загальний висновок про важливість вивчення даного питання, про можливі шляхи його подальшого розвитку. Напишіть, кому може бути корисною ваша курсова робота.
 7. Після цього оформите список літератури, титульний лист, підкоригуйте план. Також не забудьте перевірити курсову роботу на наявність помилок.

Корисні поради

Додаткову інформацію оформите у вигляді додатку.