Як писати курсову з літератури

Як писати курсову з літератури

Курсова робота — це перша наукова праця, який студент виконує самостійно. У ній слід відобразити всі свої теоретичні знання та аналітичні здібності. У написанні курсової роботи по літературі є свої складності і тонкощі.

Інструкція

  1. Перше, з чого починається написання курсової — це вибір теми. Якщо говорити про літературу, то темою може стати творчість якогось поета чи письменника, літературний жанр, стиль, літературний період (Срібний вік, Золотий вік і т.д.). Якщо ви вибрали для вивчення конкретний період, то ілюструвати його особливості краще на конкретному прикладі, наприклад «Своєрідність поезії 60-х на прикладі творчості А. Вознесенського».
  2. Після того як ви визначилися з темою, приступайте до складання плану майбутньої роботи. Як правило, курсова робота складається з двох глав: теоретичної та практичної. У першому розділі ви розбираєте всю теорію, пов’язану з вашою темою, а в другій, аналізуєте досліджуване явище з якого-небудь плану. Іноді буває доцільно виділити ще одну главу — аналітичну. У ній розповідається про те, яке місце в сучасному науковому світі займає досліджуване вами явище, якими підходами можна користуватися для його вивчення.
  3. Далі потрібно написати введення до курсової роботи. У ньому потрібно обгрунтувати актуальність вибраної вами теми, пояснити свої цілі і завдання. Наприклад, мета — виявити основні особливості поезії 60-х. Щоб досягти цієї мети, потрібно виконати наступні завдання: ознайомитися з історією поезії 60-х, вивчити поетичні тексти головних представників цього напрямку, виявити риси, характерні для творчості всіх авторів періоду. Також у вступі можна вказати, на праці яких літературознавців ви спиралися в своїй роботі.
  4. В ході роботи, після кожного розділу і параграфа робіть невеликі проміжні висновки. Коли прийде час писати висновок, перерахуйте в ньому всі ті висновки, які були зроблені вище. У самому останньому абзаці свого висновку узагальніть всі наявні у вас висновки. Всі глави і параграфи повинні бути пов’язані між собою. Курсова повинна виглядати як єдиний текст. Для зв’язки частин можна використовувати такі звороти: «З попередньої глави зрозуміло …»,» У цьому параграфі свого дослідження … » і т.д. Не використовуйте в роботі займенник «я», в курсовій роботі прийнято писати «ми» (мається на увазі студент і науковий керівник).
  5. Список літератури повинен бути досить великим і солідним. У ньому можна вказувати не тільки ті джерела, якими ви користувалися при написанні роботи, а й книжки, які теоретично могли б бути вам корисні. Список оформлюється в алфавітному порядку. Спочатку йдуть книги, потім газети і журнали, а потім посилання на електронні джерела. ГОСТи на оформлення списку міняються дуже часто. Перед тим, як складати свій список літератури, проконсультуйтеся у наукового керівника з приводу того, як оформляти джерела.