Як писати методичні посібники

Як писати методичні посібники

Методичний посібник — це документ, в якому детально викладається оптимальна послідовність в освоєнні певного наукового або навчального матеріалу. Методичний посібник базується на фундаментальних наукових працях з даної дисципліни і практичних дослідженнях. Як правило, робота відображає авторське думка про ефективні способи досягнення найкращих результатів.

Інструкція

  1. Вивчіть існуючі матеріали по темі майбутнього допомоги. Ознайомтеся з основоположними науковими працями з предмету і останніми дослідницькими даними. Як джерела вибирайте не тільки звичні книги, а й солідні мережеві ресурси, і тематичні канали ТБ, матеріали наукових конференцій і симпозіумів, бажано, державного та міжнародного рівня. Це надає методичному посібнику необхідний наукову вагу.
  2. Однією теорії для створення методичних посібників недостатньо. Найкращим рішенням буде самостійне проходження всіх етапів, відповідно до рекомендацій вашого ж посібники. Це не тільки покаже його життєздатність, але й може розкрити деякі неточності і недоробки. Тоді необхідно буде внести коригування в робочий матеріал.
  3. Складіть план майбутнього допомоги. Відобразіть в ньому найголовніше у вигляді тез і коротких зауважень. Цей план-схема надалі послужить основою для кінцевого тексту і дозволить вам легко змінювати конструкцію посібники для досягнення найкращого результату.
  4. Розробіть контрольні запитання з теми «методички» і варіанти вирішення розглянутих у ній завдань і проблем. Доповніть текст методичного посібника ілюстраціями, діаграмами і фото. Наведіть конкретні приклади грамотного використання викладеної методики.
  5. Створюючи методичний посібник, намагайтеся викладати матеріал якомога простішим і зрозумілим мовою. Подібні роботи, в першу чергу, призначені для людей, які тільки починають освоювати цей предмет.
  6. Не забудьте вказати в кінці роботи список використаної літератури, а також ваші рекомендації з навчальних і наукових матеріалів, вивчення яких допоможе в освоєнні даного предмета.