Як писати монографію

Як писати монографію

Монографія — це вузькоспеціалізований наукова праця, яка збирає і систематизує в собі всі дослідження з конкретної проблеми. Зазвичай монографії пишуться аспірантами і здобувачами на докторську ступінь. Іноді до роботи над монографією залучаються співавтори.

Інструкція

  1. Монографії пишуться в основному науковою мовою, зрозумілою спеціалістам, які працюють в даному напрямку. Монографія повинна не тільки описувати процес досліджень, а й мати нові ідеї, логічно і послідовно викладені. Монографія може вміщати в себе до 80% даних, наведених у дисертації, найважливіші дослідження з її теми. По суті монографія — це наукові результати дисертації, систематизовані і викладені спеціальним мовою.
  2. Монографія публікується як самостійне видання, тому повинна містити в собі всі посилання на використаний науковий матеріал, імена авторів. Готові монографії зберігаються в наукових бібліотеках.
  3. Сьогодні існує безліч фірм, що пропонують написати монографію з заданої тематики. Вони мають спеціальні шаблони для написання монографій, знають правильна побудова наукових праць, володіють спеціалізованою лексикою.
  4. Але справжній учений віддає перевагу писати монографію самостійно. Для цього необхідно ретельно ознайомитися з проблемою, яка буде викладена в монографії, провести необхідні дослідження.
  5. Проаналізуйте потреба суспільства у вирішенні поставленої проблеми, узагальненні знань про неї, викладення своєї точки зору на вирішувану проблему.
  6. Зберіть необхідний матеріал, систематизуйте його, розділіть на зручні для читання і сприйняття фрагменти, сформуйте чернетку.
  7. Пишіть наукову монографію, дотримуючись правил оформлення наукового твору. Правильно написана монографія допоможе додати ваги науково-дослідній роботі, а також поліпшить репутацію молодого науковця.
  8. Монографія для дисертації може мати лише кілька друкованих сторінок. Серйозні монографії мають сотні сторінок і випускаються окремими книгами з обмеженим тиражем.