Як писати наказ по школі

Як писати наказ по школі

Своєчасне і правильне складання документів дозволяє впорядкувати роботу школи. Протягом навчального року необхідно вирішити безліч адміністративних, господарських та багатьох інших завдань освітньої установи. Для організації цього необхідно оформляти основні розпорядчі документи, тобто накази.

Інструкція

 1. Оформлення наказу по школі має строго відповідати стандартам, при складанні стежте, щоб він містив такі необхідні реквізити:

  - Назва організації;

  - Найменування виду документа — наказ;

  - Дату і номер;

  - Місце видання;

  - Заголовок до тексту (стисло і точно повинен відображати зміст наказу, наприклад, «Про прийом на роботу»);

  - Текст;

  - Підпис.
 2. З особливою увагою поставтеся до самої докладної і змістовної частини документа — тексту. Він складається з констатуючої (може бути відсутнім) і розпорядчої частин.

  У констатуючій частині стисло викладіть цілі і завдання, факти та події, що послужили підставою для видання наказу. Вона може починатися словами «З метою», «Відповідно», «На виконання».

  У наказах, що видаються на виконання розпорядчих документів вищестоящих організацій, констатуюча частина повинна містити найменування організації — автора, дату, номер і заголовок цього документа. У ініціативних наказах в констатуючій частині дайте пояснення необхідності видання наказу.

  У розпорядчій частині перерахуйте приписувані дії із зазначенням виконавців і термінів. Розпорядча частина відокремлюється від констатуючої словом «НАКАЗУЮ», яке друкується великими літерами з нового рядка (без абзацу), після нього ставиться двокрапка. Розпорядча частина тексту наказу, як правило, ділиться на пункти, які нумеруються арабськими цифрами з крапками.
 3. У разі, коли наказ вводить в дію будь-які документи (інструкції, графіки, правила, положення), оформіть їх у вигляді додатка до наказу.

  Якщо є така необхідність, узгодьте наказ з усіма зацікавленими особами, а також вищестоящими організаціями.

  Закінчіть складання наказу останнім реквізитом, що надає наказом силу — підписом (складається з найменування посади особи, яка підписала наказ, особистого підпису і розшифрування підпису).
 4. Для нормального документообігу та економії часу на пошук необхідних наказів, реєструйте їх по групах в межах календарного року (1 січня — 31 грудня).

  - Накази з основної діяльності.

  - Накази з особового складу (про прийняття, звільнення, переміщення, заохочення, надання відпустки без оплати або по догляду).

  - Накази з адміністративно-господарських питань.

  Накази по руху учнів і вихованців реєструйте порядковою нумерацією в межах навчального року (1 вересня — 31 серпня). Допускається доповнювати номер наказу буквеним індексом.

Корисні поради

В даний час діють уніфіковані форми більшості наказів по особовому складу (Постанова Держкомстату Росії від 05.01.2004 N 1). Кожен наказ можна оформляти не на окремого співробітника, а відразу на декілька, що при великій кількості працюючих дуже зручно.