Як писати педагогічний звіт

Як писати педагогічний звіт

Коли вчителі стикаються з необхідністю складання педагогічного звіту, то часто задаються питаннями, що повинен в першу чергу включати в себе подібний звіт, на що особливо варто звернути увагу.

Інструкція

  1. Педагогічний звіт включає в себе аналіз професійної діяльності вчителя. Він повинен відображати всі досягнення в навчально-виховної діяльності.

    Позначте впровадження нових освітніх програм і проектів даними педагогом, його професійний ріст — наприклад, участь у конкурсах педагогічної майстерності, семінарах, педрадах.

    Відобразіть в ньому також дані про підвищення кваліфікації, регулярному навчанні на курсах і знайомство з новими методиками викладання.
  2. Позначте загальну успішність учнів, які навчаються у даного педагога: наявність або відсутність невстигаючих, наявність випускників, які отримали 100 або більше 80 балів на ЄДІ з предмету. Не забудьте повідомити, збільшилася або знизилася якість знань і рівень навченості за останні два роки, проглядається чи індивідуальна робота зі слабо устигаючими та обдарованими дітьми.
  3. У педагогічному звіті повинно знайти відображення наявність учнів, що одержали призові місця на предметних олімпіадах або стали лауреатами в різних читаннях. Якщо вчитель активно впроваджує інноваційні технології, використовує інформаційні ресурси, напишіть про це.
  4. Відобразіть у звіті, як проводиться позакласна робота, чи є вчитель класним керівником. Якщо викладач є керівником гуртка, а можливо і автором програми, обов’язково вкажіть це. Напишіть, скільки людина займається в даному гуртку, чи були проведені виставки, відкриті заняття.
  5. Чи не зауважте відзначити виконавчу відповідальність вчителя, зібраність та організованість, чітке і професійне виконання обов’язків, відсутність конфліктних ситуацій з батьками та учнями. Педагогічний звіт дозволяє повно відобразити та оцінити роботу вчителя і намітити шляхи подальшого розвитку.