Як писати план-конспект

Як писати план-конспект

Для підготовки до уроку педагог переслідує певні завдання, використовує методи і прийоми, обладнання, додаткові матеріали, розробляє завдання для учнів. Але як все це запам’ятати? У цьому йому допомагає план-конспект, в якому відповідно до вимог сучасної методики викладання вчитель викладає послідовність дій під час уроку.

Інструкція

 1. Оформіть титульний лист конспекту:

  - Визначте тему та номер уроку відповідно до навчальної програми і вашим календарно-тематичного плану;

  - Вкажіть тип (урок вивчення нового матеріалу, урок узагальнення і систематизації нових знань, комбінований урок тощо) і вид (семінар, лекція, лабораторна робота, контрольна робота тощо) уроку;

  - Сформулюйте найбільш точно мета уроку, а потім використовуйте її для формулювання дидактичних завдань: освітньої, розвиваючої, виховної;

  - Перерахуйте матеріали та обладнання, які будуть використовуватися на уроці: лінійка, ваги, піпетка, реактиви, проектор, телекамера, картки для самостійної роботи, таблиці, репродукції картин і т.п.

  - Зробіть ескіз дошки;

  - Складіть план уроку у формі таблиці: 1 стовпець — найменування етапу уроку, 2 — прийоми і методи, які ви маєте намір використовувати, 3 — час у хвилинах на кожен етап уроку.
 2. Поетапно напишіть весь хід уроку (в залежності від типу деякі етапи можуть домінувати над іншими або взагалі відсутні):

  а) організаційний момент;

  б) перевірка домашнього завдання;

  в) актуалізація і всебічна перевірка знань;

  г) етап отримання нових знань;

  д) закріплення отриманих знань;

  е) повторення пройденого матеріалу;

  ж) узагальнення і систематизація нових знань;

  з) повідомлення інформації про домашнє завдання.
 3. На кожному етапі за допомогою тез коротко опишіть, що ви маєте намір робити і яких результатів очікуєте від учнів. Тут же накресліть необхідні схеми, ланцюги, зробіть посилання на наочні та дидактичні матеріали, які знадобляться, — все те, що допоможе швидко відновити хід уроку у вашій пам’яті.