Як писати план уроку

Як писати план уроку

Планування роботи вчителем — необхідний елемент його діяльності. Ретельна підготовка допоможе педагогу цілеспрямовано і своєчасно вирішувати поставлені перед навчанням завдання. Вихідними документами для планування є навчальний план школи, програма курсу предмета, календарно-тематичне планування та безпосередньо план кожного уроку окремо.

Інструкція

  1. План уроку повинен мати такі елементи: тема і завдання; етапи уроку, із зазначенням часу проведення, методи та зміст перевірки знань; послідовність і методи вивчення нового матеріалу; перелік демонстрацій; перелік технічних засобів навчання; завдання і вправи з їх вирішенням; домашнє завдання.
  2. При складанні плану уроку педагог, перш за все, виявляє цілі і завдання уроку. На одному уроці вирішується зазвичай не одна, а кілька завдань, проте, вчитель повинен виявити кілька основних завдань. Завдання, зазначені в плані поділяються на освітні, розвиваючі, та виховують. При постановці занадто великої кількості завдань більшість з них не зможе бути повністю виконано і до кінця вирішено.
  3. Далі вчитель відбирає необхідний для засвоєння фактичний матеріал, вивчаючи підручник, і встановлює обсяг і зміст матеріалу. Тут же підбирається науково-популярна та методична література, в якій міститься матеріал, корисний для вчителя. Все це потрібно для складання структури уроку, розбивання його на етапи, розподіл часу на кожен із них.
  4. Перед уроком необхідно підібрати обладнання для демонстраційних дослідів і показів, обов’язково перевіривши його і прокрутивши досвід для переконання, що всі прилади спрацюють і не підведуть педагога в момент, який дуже люблять учні. У плані уроку вказується лише перелік найменувань обладнання без технічних характеристик.