Як писати проект для класу

Як писати проект для класу

Проект, який створюється силами учнів, повинен бути актуальним, доцільним і доступним за матеріалами і термінами виконання. Як же написати такий проект для свого класу і як його оформити?

Інструкція

  1. Виберіть самостійно або спільно з учителем таку тему для проекту, яка буде цікава не тільки вам. При виборі теми враховуйте і кількість доступних джерел для її розробки.
  2. Обсяг такої роботи зазвичай не перевищує 20 сторінок, а додатки до неї (ілюстративний матеріал) — 10. Текстові документи подаються тільки в друкованому вигляді з параметрами Microsoft Word за замовчуванням (за винятком особливо обумовлених випадків).
  3. Ознайомтеся з джерелами та літературою за проектом. Складіть попередній план проекту. Узгодьте його з учителем, що займається цю роботу. Після цього складіть остаточний варіант плану, який, що не виключено, може і дещо змінитися в процесі роботи.
  4. У вступі обгрунтуйте актуальність обраної теми, визначте цілі та завдання проекту, сформулюйте об’єкт і предмет вашої роботи. Особливу увагу ділите прикладної цінності проекту, але не на шкоду його теоретичної значущості. У вступі ви можете дати і коротку характеристику використаних джерел або присвятити цьому окрему невелику главу на початку основної частини опису проекту.
  5. В основній частині роботи слідкуйте за тим, щоб не порушувалося логічна побудова тексту. У кінці кожного параграфа робіть висновки, що підтверджують наукову та практичну цінність вашого проекту. Якщо вам здається, що ваш проект досить сміливий для шкільного рівня, обговоріть з науковим керівником можливість подання його до розгляду в профільному вузі.
  6. Зробіть висновки про роботу в цілому в ув’язненні. Обов’язково позначте перспективи подальшого розвитку проекту та запропонуйте рекомендації до його здійснення.
  7. Додаток до проекту повинно містити схеми, таблиці, діаграми і графіки, що підтверджують серйозність вашого дослідження і наочно доводять його актуальність.