Як писати прописом числа

Як писати прописом числа

Числа на листі можна оформити трьома способами — буквеним, цифровим і змішаним. І якщо останні два зазвичай утруднень не викликають, то для використання літерного способу необхідно запам’ятати кілька правил.

Інструкція

  1. Буквеним способом, тобто прописом, в тексті позначаються однозначні кількісні числівники, крім тих випадків, коли вони відносяться до фізичних величин. Однак якщо одиниця фізичної величини дана не в скороченні, а повним словом, то і число можна написати прописом (7 кг — сім кілограмів).
  2. Числівники поділяються на кількісні (позначають кількість одиниць), порядкові (позначають порядок одиниці за рахунку), збірні (двоє, троє), дробові. За кількістю основ і слів вони діляться на складні (основа складається з декількох частин — сімдесят, п’ятсот) і складені (з декількох слів). Визначивши тип числівника, яке вам необхідно написати, ви можете застосовувати до нього правила, що діють для кожної з цих груп.
  3. Кількісні числівники «сорок», «дев’яносто» і «сто» вживаються саме в такій формі в називному і знахідному відмінках, в інших відмінках слід писати: «сорока», «дев’яноста», «ста». Слово «півтора» також має дві форми — «півтора» (або «півтори» — в жіночому роді) в називному і знахідному відмінках, у всіх інших буде писатися «півтора». Числівники «два», «три» і «чотири», а також всі збірні будуть схилятися за зразком прикметників.
  4. Слова, які позначають числа від п’яти до дев’яти включно, а також числівники, що закінчуються на-дцять,-десят, схиляються за зразком іменників третьої відміни.
  5. Особливо уважним треба бути при написанні чисел, що позначають сотні (від 200 до 900 включно). У родовому відмінку вони будуть закінчуватися на-сот, в давальному-стам, орудному-стами, предложном-стах.
  6. У складних і складених кількісних числівників при відмінюванні змінюються всі частини в складі числа (наприклад, сімдесятьма, п’ятдесяти восьми). У складених порядкових числівників схиляється тільки останнє слово (п’ятдесят восьмим).
  7. Складні числівники пишуться разом, а складові — окремо. Причому кількість слів у складених числівників дорівнюватиме кількості цифр не рахуючи нулів (при цьому можуть додаватися слова «тисяча», «мільйон» і т.д.). Порядкові числівники, що закінчуються на-тисячний,-мільйонний і т.д. слід писати разом.