Як писати «проте»

Як писати

Фраза «проте» залежно від контексту може відокремлюватися комами або використовуватися без них. У першому випадку словосполучення «проте» повинно мати виражене значення вступного слова.

Інструкція

  1. Якщо поєднання «проте» стоїть на початку речення і використовується у значенні розділового прийменника «але», кома перед ним не потрібна: «Мені заборонили ходити в ліс, тим не менше я туди вирушив».
  2. Якщо фраза виділяється інтонацією як вступне слово, коми ставляться перед нею і після неї: «Лист, тим не менш, не приходило». Зверніть увагу, що, як правило, в цьому випадку «проте» пишеться в середині речення.
  3. При будь-якому значенні кожна частина поєднання пишеться окремо, без дефісів і не разом: «проте».