Як писати рекомендацію

Як писати рекомендацію

Бланк рекомендаційного листа не передбачено трудовим кодексом Російської Федерації, але багато кадровики часто стикаються з його написанням. Даний документ потрібно працівникам для подальшого працевлаштування у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією підприємства, а також випускникам освітніх установ, ніде не працювали.

Вам знадобиться

Документи підприємства або освітнього закладу, печатка організації або навчального закладу, документи працівника або випускника, папір формату А4, ручка.

Інструкція

  1. У лівому верхньому кутку рекомендаційного листа впишіть повне та скорочене найменування вашого підприємства відповідно до установчих документів або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи відповідно до документа, що посвідчує особу, якщо фірма є індивідуальним підприємцем. Коли документ складається у навчальному закладі на випускника, напишіть назву навчального закладу. Вкажіть адресу фактичного місця знаходження компанії (поштовий індекс, область, місто, населений пункт, вулицю, номер будинку, корпусу), місця проживання індивідуального підприємництва відповідно до пропискою в його паспорті (поштовий індекс, область, місто, населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири), адреса місця знаходження навчального закладу. Впишіть номер контактного телефону вашої організації, надайте документу вихідний номер і дату.
  2. Посередині аркуша напишіть назву рекомендаційного листа з великої літери. У першому пункті документа вкажіть прізвище, ім’я, по батькові рекомендованого співробітника або випускника навчального закладу. Впишіть тривалість роботи даного фахівця у вашій компанії, назва займаної посади, а також дату початку та дату закінчення освітньої установи, її найменування і назва професії, яку отримав працівник за час навчання в ньому. Якщо лист пишеться від імені навчального закладу, напишіть його найменування, роки навчання, назва спеціальності.
  3. Другим пунктом вкажіть професійні навички, які проявив даний співробітник за час роботи на вашому підприємстві. Якщо документ складається на випускника освітнього закладу, напишіть, які теоретичні і практичні навички отримав даний громадянин за час навчання в даному навчальному закладі.
  4. Третім пунктом впишіть здатність даного фахівця виконувати свої посадові обов’язки. При написанні рекомендаційного листа від імені освітньої установи, вкажіть відношення даного випускника до навчання.
  5. Четвертим пунктом слід вказати особистісні та людські якості працівника, передумови в спілкуванні з колективом.
  6. Рекомендаційний лист підписує директор підприємства, навчального закладу, його заступник або керівник структурного підрозділу із зазначенням займаної посади, прізвища, ініціалів, завіряє печаткою організації, освітньої установи.