Як писати рецензію на курсову


 

Рецензія на курсову роботу включає в себе розгорнуту характеристику дослідження, проведеного студентом, аргументовані зауваження, якщо в ході прочитання виявилися недоліки, і рекомендовану оцінку.


Вам знадобиться

— реферат;
- Письмове приладдя.

Інструкція

  1. Перед написанням рецензії прочитайте курсову два рази. Уважно вивчіть текст роботи на предмет порушення структури оповідання і стилістичних помилок. Проводити перевірку на плагіат і встановлювати достовірність наведених фактів має науковий керівник. Ваше завдання — охарактеризувати роботу, спираючись на певні критерії, висловити наявні зауваження і дати рекомендації по її оцінці.
  2. Курсова робота повинна складатися із вступу, двох розділів, висновків та списку літератури. У певних випадках має місце додаток. Введення обов’язково має включати в себе опис цілей, завдань і методів, використовуваних в даній роботі. А у висновку студенту потрібно вказати, як ці цілі були реалізовані. Якщо цей принцип в курсовій роботі не дотримується, докладно опишіть всі невідповідності в своїй рецензії.
  3. Зверніть особливу увагу на інформативність і глибину демонстрованих знань. Якщо в курсовій роботі немає аргументованих висновків, а замість власного дослідження наведені офіційні статистичні дані, відобразіть в рецензії цей факт з подальшим зниженням рекомендованої оцінки.
  4. Вкажіть також, чи відповідає стиль викладу матеріалу в цій роботі наукового стилю мовлення. Часто дослідження студентів-гуманітаріїв, присвячені аналізу художніх образів і літературних творів, є вкрай суб’єктивними і емоційними. Це виражається у вживанні лексики, не властивою науковому стилю. Всі ці недоліки вкажіть у своїх зауваженнях.
  5. Перечитуючи курсову, перевірте відповідність кількості авторів в списку літератури з виносками в самій роботі. Студент, проводячи дослідження, повинен використовувати не менше двадцяти книг (це можуть бути монографії, словники, довідники, підручники). Але, не осиливши такий обсяг літератури, учень може просто внести в список деяких авторів, а у виносках на сторінках курсової їх не буде. За це ви теж повинні знизити рекомендовану оцінку.