Як писати робочу програму

Як писати робочу програму

Навчальні робочі програми — обов’язковий елемент планування освітнього процесу. Вони грунтуються на навчальній програмі школи і враховують технічне, методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, рівень підготовки учнів. Структура та зміст робочої програми єдині для всіх форм навчання і повинні відповідати вимогам Державного освітнього стандарту з цього предмету.

Інструкція

  1. Напишіть титульний лист робочої програми. На ньому має бути відображено найменування освітнього закладу та найменування тієї дисципліни, за якою складена дана програма, рік її розробки.
  2. Важливою частиною програми є пояснювальна записка. У ній опишіть специфіку дисципліни та важливість її вивчення в загальній системі освіти. Відобразіть, що дає вивчення цієї дисципліни учням, які практичні вміння вони придбають в результаті занять. Розкажіть про міжпредметних зв’язках, для яких інших дисциплін дана дисципліна є основою, як її вивчення пов’язане з вивченням інших предметів. У пояснювальній записці відобразіть особливості організації навчального процесу з даної дисципліни, обгрунтуйте переважну форму організації занять. Перерахуйте нормативні документи, які лежать в основі робочої програми.
  3. Складіть тематичний план по даному предмету. Вкажіть послідовність вивчення розділів і кількість навчальних годин, відведених на вивчення кожного розділу з диференціацією на теоретичні та практичні заняття. Врахуйте годинник, який буде необхідно виділити для підготовки до ЗНО.
  4. Для написання основної частини робочої програми, що містить опис навчального процесу, використовуйте приблизний тематичний план. Почніть цей розділ з введення та вивчення правил техніки безпеки на уроках з даного предмету. У розділі відобразіть не тільки вивчаються теми, а й вимоги, які пред’являються до рівня знань учнів, ступеня їх підготовленості.
  5. Напишіть, яким чином слід організувати самостійну роботу з даної дисципліни, види позакласних занять. Частина дидактичного матеріалу може бути рекомендована для самостійного вивчення, тому його необхідно ви ділити в тексті програми і відзначити зірочками.
  6. У розділі, де повинні бути описані вимоги до навчально-методичного забезпечення, напишіть список основної та додаткової методичної та навчальної літератури, необхідні для занять посібники, рекомендовані засоби навчання.
  7. В кінці програми напишіть відомості про себе — прізвище, ініціали, стаж і місце роботи, вкажіть свою кваліфікаційну категорію, все, що вважаєте за потрібне повідомити.