Як писати суму літерами

Як писати суму літерами

Для виключення неточностей, приписок неіснуючих цифр в різного виду документах (договорах, бланках, листах, дорученнях тощо), за допомогою яких перераховуються грошові кошти, необхідно прописувати суми повністю. Які загальні правила їх написання?

Інструкція

  1. У первинних облікових документах спочатку записується сума цифрами, де вказуються р. і копійки, долари і центи, євро та євроценти і т.д. Наприклад: 1278 р. 13 коп., 1287,46 доларів США, 1256,43 євро. Далі відкривається дужка, починається запис з великої літери. Повністю прописуються р., Долари, євро. У цифровому значенні залишаються копійки, центи США і євроценти. Запис закривається дужкою. Наприклад: 1256 р. 43 коп. (Одна тисячі двісті сімдесят вісім р. 13 копійок), 1287,46 доларів США (Одна тисяча двісті вісімдесят-сім доларів США 46 центів США), 1256,43 євро (Одна тисяча двісті п’ятьдесят-шість євро 43 євроцентів). Зауважте, частина з виразом в р., Доларах, євро пишеться в називному відмінку.
  2. Можна використовувати спосіб, в якому цифрове значення копійок, центів і євроцентів пишеться тільки один раз поза дужками. Наприклад: 2178 (Дві тисячі сто сімдесят вісім) р. 43 коп. Тут можна застосувати повна і скорочена назва «р.» І «копійок», але однакове.
  3. Не виключається і такий варіант написання суми: вказівка ​​копійок, центів і євроцентів в цифровому значенні через дробову риску з числом 100. Наприклад: «Ваша заборгованість за договором № 10035 складає 11239,61 (одинадцять тисяч двісті тридцять дев’ять 61/100) євро».
  4. Використання родового відмінка в розшифровці суми необхідно за умов згадування меж суми. Наприклад: «не менше 5 млн. (П’яти мільйонів) р.», «Не більше 4000 (Чотирьох тисяч) євро».

Зверніть увагу

При складанні документа необхідно перевіряти, чи вказана валюта після дужок, т.к може виникнути протиріччя. Наприклад: «17669,58 (сімнадцять тисяч шістсот шістьдесят р. П’ятьдесят-вісім копійок)» У розшифровці мова йде про р., А в документі це можуть бути долари або євро. Тому правильно цей запис необхідно писати так: «17669,58 р. (Сімнадцять тисяч шістсот шістьдесят р. П’ятьдесят-вісім копійок) »