Як писати телеграму

Як писати телеграму

Бувають випадки, коли необхідно когось терміново привітати або повідомити по якомусь питанню. Для вирішення цієї проблеми використовується телеграма. Телеграми мають сухий, короткий стиль викладу, не виражає емоцій або ставлення до ситуації. Багато людей, стикаючись з необхідністю відіслати телеграму, губляться. Вони не знають, як правильно заповнювати бланк, скласти текст і які особливості притаманні телеграмах.

Інструкція

  1. Складіть текст телеграми прописними літерами, чітко і розбірливо. Між словами залишайте пропуск в два пробіли. Використовуйте для телеграми телеграфний мова, яка виключає використання прийменників, спілок та розділових знаків. Необхідні знаки пунктуації замінюються літерними скороченнями: кома — зпт, точка — точка, дужки — СКБ, лапки — КВЧ. Такі знаки, як +, -,! , №,?,% Та інші пишуться словами без скорочень. Для позначення дати використовуються арабські цифри з послідовністю число, місяць, рік, оскільки прогалини між цифрами не ставляться.
  2. Заповніть адреса телеграми. Якщо пункт, куди адресується телеграма, має телеграфний зв’язок, то вказується: індекс, назва області, назва району, назва населеного пункту, вулиця, будинок та ім’я адресата. Якщо ж телеграфний зв’язок відсутній, то вказується тільки район, район, населений пункт та ім’я одержувача телеграми. Існує ряд правил з написання деяких слів в адресах. Використовується скорочення в таких словах: корпус — «корп», будівля — «стр», вулиця — «вул», квартира — «кв», будинок — «д». При цьому слово будинок або «д» іноді перед номером не вказується. Повністю пишуться в телеграмі такі слова, як район, район, село, проїзд, проспект, під’їзд, провулок, квартал, бульвар та інші. Телеграму можна направити, крім повної адреси, на скорочений адреса, на номер абонентської скриньки, до запитання, на адресу польової пошти, на адресу річкових і морських суден, на номер отриманої телеграми.
  3. Вкажіть адресу та прізвище відправника. Цю частину телеграми оплачувати непотрібно і вона не буде передана за телеграфного зв’язку.
  4. Віддайте заповнений бланк телеграми телеграфісту, який підраховує її вартість, і оплачуєте відправку телеграми.