Як писати тренінг


 

Тренінг — групове заняття, спрямоване на формування та відпрацювання бажаних навичок. Це інтерактивна форма навчання. Тому при проектуванні та організації тренінгових занять основна увага приділяється формуванню умов для практики.


Інструкція

 1. Визначившись з темою тренінгу, підберіть йому лаконічне і яскраве назву. Можна назвати, просто «Тренінг навичок продажів», а можна сформулювати і більш художньо: «Як продати слона», наприклад, — авторство цього формулювання належить А. Баришевої.
 2. Пропишіть цілі тренінгу. Вони повинні відображати бажаний результат занять. Використовуйте формулювання, що починаються зі слів: навчити, сформувати, створити умови для формування, навчитися застосовувати, відпрацювати, закріпити, і т.п.
      
 3. Позначте завдання. Це ті дії, які потрібно виконати в ході занять для досягнення цілей. Наприклад, при складанні тренінгу пізнавальних здібностей для дітей вам потрібно буде в якості завдань вказати виконання окремих вправ та ігор на розвиток пам’яті, уваги, мислення, ведення щоденників або робочих зошитів і т.п.
      
 4. Складіть правила робочої групи, з якими ви ознайомите учасників на початку роботи. Вони будуть регулювати поведінку членів групи, їх спілкування і взаємодію. Правила повинні бути чітко і коротко сформульовані, їх кількість не повинна перевищувати 10, що забезпечить їх запам’ятовування.
      
 5. Підберіть вправи, які відповідають цілям, і сприяють формуванню потрібних навичок. Знадобляться і додаткові ігри, спрямовані на поліпшення роботи групи: розминочні, перемикаючі увагу, гуртуються і т.д.
      
 6. Скомпонуйте всі завдання так, щоб вони не викликали втоми, підтримували інтерес учасників, використовували різні канали сприйняття. Чергуйте різні види роботи: індивідуальну і групову, або активну і пасивну. В кінці кожної вправи пропонуйте учасникам відрефлексувати його, обмінятися думками, щоб була можливість скорегувати власні дії.
      
 7. Підберіть засоби, за допомогою яких ви будете проводити виміри рівня розвитку навичок на початку і в кінці занять. Що буде показником, критерієм успіху учасників? Заплануйте час для обговорення заняття, аналізу учасниками групи своїх стратегій поведінки, рішення організаційних питань і ритуалу прощання.