Як писати твір

Як писати твір

Багато школярів та абітурієнти зіштовхуються з проблемою написання твору. Знання змісту тексту тут мало чим допоможе. Від автора твору потрібне вміння аналізувати ідейний зміст і художню своєрідність твору. Написати твір — це вміння зв’язно сформулювати між собою думки і факти, викладені з точки зору автора і доведені ім. Роботу над твором можна провести за такими етапами.

Інструкція

 1. Обміркуйте і усвідомите тему твору, виявите її зміст. Визначте коло проблем, що містяться в ній. Важливо зрозуміти, яке значення і смислове навантаження несе кожне слово у формулюванні теми. Наприклад, характер роботи над твором з персонажам літературних творів залежить від класифікації:

  - Характеристика персонажа («Тетяна Ларіна — ідеал автора», «Тетяна Ларіна як тип російської жінки», «Базаров очима автора та героїв», «Тетяна Ларіна в оцінці В. Г. Белінського»);

  - Зіставлення персонажів («Онєгін і Ленський», «Базаров і Аркадій Кірсанов»);

  - Система персонажів («Жіночі образи в романі А. С. Пушкіна« Євгеній Онєгін »);

  - Колективний персонаж («Фамусовское суспільство в комедії А. С. Грибоєдова« Лихо з розуму »);

  - Герой і середовище («Чацький і фамусовское суспільство»);

  - Образ персонажа («Образ Печоріна»);

  - Образ автора («Образ автора в романі« Євгеній Онєгін »).
 2. Сформулюйте основну думку (ідею твору). Для цього поставте перед собою питання: «До якого висновку я повинен прийти при розкритті теми?».
 3. Виберіть форму докази основної думки. При дедуктивної формі спочатку висловлюєте загальну думку, а потім аргументи, що розкривають її. Індуктивна форма передбачає спочатку виклад приватних думок, потім вже формулюється теза, яка ними підтверджується. Розташуйте загальні думки й аргументи в такому порядку, щоб спостерігалася послідовність ваших міркувань.
 4. Підберіть цитатний матеріал, яким ви зможете довести висловлені думки. Цитувати краще віршовані уривки, тому що їх краще вивчити напам’ять. А уривки з прози передавайте своїми словами без лапок, інакше неточне цитування вважатиметься фактичної помилкою.
 5. Напишіть вступ, де ви можете розповісти про епоху, коли створювався твір, або охарактеризуйте проблематику творчості письменника і визначте місце аналізованого твору. Можете взяти який-небудь факт з життя або творчості письменника і, відштовхуючись від нього, висвітліть тему твору.
 6. Викладіть ваші тези й аргументи в головній частині твору.
 7. У висновку зробіть висновок або коротко повторіть основні думки головної частини (висновок може бути «вичавкою» з тексту).
 8. Можете підібрати епіграф до твору, але він не обов’язковий. Під епіграфом розуміється вислів перед твором, яке характеризує основну думку.